231206 Blodprøve pakker_IMG_1142_intra og nyheder.jpg

Ledende overlæge Andi Albertsen og oversygeplejerske Jette Brodersen fra Hjertesygdomme (foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt). 

13-12-2023

I Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg har ildsjæle 'valgt klogt' ved med kritiske øjne at revidere blodprøvepakker og ændre arbejdsgange. Det har medført, at afdelingen har reduceret antallet af blodprøver-analyser med 49 procent.

Det er altid rarest at være på den helt sikre side og hellere en blodprøve for meget end en for lidt. Det er en tendens, der tidligere kendetegnede kulturen og arbejdsgangen i Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg. Samtidig er det let og hurtigt at bestille blodprøver hos kollegerne i Blodprøver og Biokemi, så derfor gjorde de ansatte i Hjertesygdomme ofte det for at være helt på den sikre side.

Alle afdelinger kan definere deres egne blodprøvepakker, hvor de angiver, hvilke analyser der skal laves, så der bliver undersøgt forskellige ting samtidig under en såkaldt blodprøvepakke.

Men giver det altid mening at bestille de ekstra blodprøvepakker og -prøver? Det spørgsmål satte nogle ildsjæle i Hjertesygdomme sig for at finde ud af. Inspireret af "Vælg Klogt"-konceptet gik de tidligere på året i gang med en nøje gennemgang af afdelingens blodprøvepakker. Og det tværfaglige arbejde har vist sig at være særdeles frugtbart og har ført til ændringer i både kultur og arbejdsgange.

- Vi fandt i vores gennemgang og analyse frem til, at vi generelt har en tendens til at bestille nye blodprøver, selvom der måske allerede er et tilgængeligt resultat i systemet fra en tidligere prøve, vi kan bruge i vores arbejde med at stille diagnoser og behandle patienterne. Derfor valgte vi at udfordre den eksisterende praksis og har taget emnet op til debat med kollegerne, siger ledende overlæge Andi Albertsen, der er en af initiativtagerne.

Tværfagligt samarbejde har ført til ekstra omtanke

Sammen med oversygeplejerske Jette Brodersen fra Hjertesygdomme indledte Andi Albertsen et tværfagligt samarbejde med Blodprøver og Biokemi, hvor de sammen fik skåret antallet af blodprøver og blodprøvepakker ned. På den måde har de sammen reduceret det samlede antal blodprøver-analyser i Hjertesygdomme med 49 procent.

- Vores arbejde og debat med kollegerne har medført, at vi i dag tænker os lidt ekstra om, når vi skal bestille blodprøver. Det er ret fantastisk, at vi har formået at reducere antallet af blodprøver så meget ved at gøre noget så simpelt, lyder det fra Jette Brodersen.

Synlige data virker

I Hjertesygdomme har Jette Brodersen og Andi Albertsen valgt at få ophængt en skærm, der viser data for, hvor mange blodprøve der er bestilt. Skærmen viser hele tiden data i real tid, så ansatte løbende kan følge med i, om kurven går op eller ned. Tallene bruges som en slags nudging, så de ansatte kan hjælpe hinanden med at holde et konstant fokus på den kulturændring, der er blevet skabt i afdelingen.

- Vores oplevelse er, at de ansatte er glade for at se data visualiseret på skærmen. På den måde bliver det meget synligt, når vi lykkes med at nedbringe antallet af blodprøver. Vi er faktisk lidt overraskede over, så stor begejstringen for skærmen med de synlige data er – både i Hjertesygdomme, men også blandt kolleger i andre afdelinger, lyder det fra Jette Brodersen.