230523 Socialnøglepersoner_DSC3013_web.jpg

Et nyt netværk af nøglepersoner fra store dele af HE Midt skal sikre, at vi fremover får taget endnu bedre hånd om de mest udsatte patienter. Forleden mødtes netværket til første fælles undervisningsdag. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

31-05-2023

35 nøglepersoner fordelt bredt på Hospitalsenhed Midts afdelinger og centre skal være med til at sikre bedre behandling til socialt udsatte patienter og færre konflikter i hospitalets dagligdag.

Hvordan møder vi bedst en patient, der lever som hjemløs? Kan vi gøre indlæggelse på hospitalet lidt nemmere for patienter med alkohol- eller stofmisbrug? Og hvordan sikrer vi, at patienter med sociale udfordringer ikke kommer i klemme i et effektivt og strømlinet sundhedsvæsen?

Det er nogle af de spørgsmål, et nyt netværk af socialnøglepersoner på Hospitalsenhed Midt fremover skal se nærmere på.

- Med netværket får vi styrket fagligheden og det fælles fokus på socialt udsatte patienter på hele Hospitalsenhed Midt. Og vi får skabt endnu bedre forudsætninger for, at vi fremover kan give netop den gruppe patienter en bedre oplevelse med hospitalet – til gavn for både patienterne, medarbejderne og samfundsøkonomien, vurderer Hospitalsenhed Midts socialsygeplejerske Lotte Bolding.

Bred opbakning

Lotte Bolding blev i efteråret 2021 ansat som Hospitalsenhed Midts første socialsygeplejerske og har siden arbejdet for at sikre bedre vilkår for de svageste patienter og dermed også mere lighed i sundhed.

- Men min tid rækker ikke til at være over alt på Hospitalsenhed Midt, hver gang der er behov for det. Derfor er det vigtigt, at vi også får indsatsen forankret lokalt i de enkelte afdelinger, og det kan vi blandt andet gøre med de nye socialnøglepersoner –på samme måde, som vi har nøglepersoner for hygiejne, hjertestop og andre vigtige fokusområder, forklarer hun.

Tanken er, at nøglepersonerne skal mødes fysisk en gang om året til fælles undervisning og erfaringsudveksling, ligesom de løbende kan sparre med hinanden og socialsygeplejersken om emnet. I alt 35 interesserede kolleger var med, da nøglepersonerne forleden mødtes første gang, og dermed var stort set alle hospitalsenhedens sengeafsnit repræsenteret.
- Det vidner om, at man også ude i de enkelte afsnit og klinikker ser et behov for, at vi skal blive bedre til at tage hånd om denne type patienter. Samtidig oplever jeg stor ledelsesmæssige opbakning til projektet, og jeg tror, de fleste kan se værdien af indsatsen, konkluderer Lotte Bolding.

Tid og medmenneskelighed er afgørende

Helt lavpraktisk handler det ifølge Lotte Bolding i høj grad om at bruge sin medmenneskelighed og tålmodighed, når man har med udsatte borgere at gøre.

- Tid er en afgørende faktor. Vi skal tage os tid til at skabe øjenkontakt og give vores udsatte patienter en oplevelse af, at de bliver mødt som hele mennesker. Ikke bare som en brækket arm eller et svigtende organ – og slet ikke bare som "alkoholikeren", "misbrugeren" eller "den psykisk syge". Og det kan godt være en udfordring i et specialiseret og effektivt sundhedsvæsen, hvor tingene tid skal gå hurtigt, forklarer socialsygeplejersken.

Men tid og nærvær vil gøre de mest udsatte patienter mere trygge, tilpasse og nemmere at samarbejde med, påpeger Lotte Bolding og fortsætter:

- En større forståelse vil også gøre det nemmere for hospitalets medarbejdere at have med den her gruppe patienter at gøre i dagligdagen og dermed forebygge de konflikter, som kan opstå, når man som socialt og udsat og i forvejen presset borger samtidig pludselig er syg og skal passe ind i hospitalets krav og vilkår og tidsplaner.

Samtidig håber Lotte Bolding, at indsatsen på den lange bane kan få en positiv indflydelse på økonomien, hvis man med en mere tilpasset behandling kan sikre højere grad af færdigbehandling og dermed færre genindlæggelser.

Ud over det nye netværk af socialnøglepersoner er Hospitalsenhed Midts sociale indsats blandt andet også forankret i "Den sociale værktøjskasse", som alle medarbejdere kan tilgå i e-Dok. Her kan medarbejderne finde et overblik over støttende tilbud til socialt udsatte og sårbare patienter, så de på den måde kan være med til at spænde et sikkerhedsnet ud under patienterne ved udskrivelse. Værktøjskassen rummer blandt andet telefonnumre til og beskrivelser af sociale akuttilbud, bostøtteordninger, krisecentre, rusmiddelcentre og forebyggende kommunale teams.

230523 Socialnøglepersoner_DSC3044_web.jpg

230523 Socialnøglepersoner_DSC3071_web.jpg

230523 Socialnøglepersoner_DSC3096_web.jpg