Cheflæge Jens Refsgaard fra Hjertesygdomme er stolt på sin afdelings vegne, efter at han i weekenden modtog årets uddannelsespris fra Dansk Cardiologisk Selskab. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Dansk Cardiologisk Selskab har udpeget cheflæge Jens Refsgaard som modtager af årets uddannelsespris. Jens får prisen for sin målrettede indsats for at skabe et god og trygt læringsmiljø i Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg.

- Det er jo once in a lifetime og ret stort for både mig og afdelingen.

Sådan lyder det fra cheflæge Jens Refsgaard, efter at han i weekenden modtog Dansk Cardiologisk Selskabs Uddannelsespris 2023.

Jens Refsgaard blev indstillet til prisen af de yngre læger i Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg. I indstillingen skriver de blandt andet, at:

"Jens har været primus motor på at skabe en afdeling med et trygt arbejds- og læringsmiljø, hvor alle, uanset stilling og kvalifikationer, kan byde ind med meninger og spørgsmål. I et sundhedsvæsen, hvor fokus ofte kan blive produktion og ventetids-garantier har han en unik evne til at facilitere og italesætte behovet for kontinuerlig uddannelse både for lægestanden generelt og på individniveau for den enkelte læge."

Afdelingens yngre læger peger i indstillingen samtidig på, at Jens både som klinisk lektor og kursusleder og i sin daglige gang på afdelingen får prioriteret uddannelse af læger højt.

"Jens formår at sikre en god omgangstone på afdelingen og sørger for, at alle føler sig velkomne. Han sikrer sig hver morgen, at både studerende og yngre læger på afdelingen ved, hvilken funktion de har den dag, og hvem de kan gå til ved spørgsmål eller behov for supervision. Han holder øje med, om afdelingens læger trives og tager initiativ til at sætte sig ned over en kop kaffe, hvis han har en fornemmelse af det modsatte," skriver de yngre læger i indstillingen.

Her fremhæver de desuden, at Jens Refsgaard i Hjertesygdomme har oprettet studenter-ambulatorier, hvor de studerende uddannes i klinisk kardiologi og de yngre læger udvikler færdigheder inden for supervision. Samtidig har Jens taget initiativ til struktureret, superviseret oplæring i ekkokardiografi for yngre læger på afdelingen, hvor de ambulante ekko-spor tilpasses den enkelte yngre læges ønsker og kompetencer.

Viborg-lægernes indstilling er efterfølgende blevet bakket op af Foreningen af Yngre Cardiologer og Dansk Cardiologisk Selskab, som altså besluttede at lade årets uddannelsespris tilfalde netop Jens Refsgaard.

- Jeg er meget stolt på afdelingens vegne, for det er en fælles holdindsats, som alle afdelingens speciallæger og medarbejdere har bidraget til. I Hjertesygdomme ser vi et godt uddannelsesmiljø som det måske vigtigste redskab til at rekruttere, udvikle og tilknytte såvel yngre læger som andre faggrupper til vores afdeling, siger Jens Refsgaard.