Helle Skytte bliver chefsygeplejerske i Karkirurgi og fortsætter sideløbende som chefsygeplejerske i Kirurgi.
Foto: Agata Lenczewska-Madsen

03-01-2023

Helle Skytte bliver ny chefsygeplejerske i Regionshospitalet Viborgs Karkirurgi, som ved årsskiftet blev etableret som selvstændig afdeling. Helle Skytte er et kendt ansigt på hospitalet, hvor hun de seneste år har været chefsygeplejerske for den samlede Kirurgi.

Med valget af Helle Skytte får den nye afdeling en leder, som har et indgående kendskab til både hospitalet og afdelingens hverdag og ambitioner.

- Vi er meget glade for, at Helle har sagt ja til at stå i spidsen for Karkirurgi sammen med den kommende cheflæge. Helle kommer med mange års erfaring fra området og kender medarbejderne og specialet rigtig godt, og vi ser frem til at skulle udvikle afdelingen sammen med hende og den kommende cheflæge, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

Beslutningen om at oprette Karkirurgi som selvstændig afdeling blev truffet af Region Midtjyllands regionsråd i forbindelse med vedtagelsen af en ny udviklingsplan, som skal styrke det karkirurgiske speciale i regionen. Afdelingen blev formelt oprettet pr. 1. januar 2023 og indeholder Karkirurgisk Afsnit, Karkirurgisk Klinik, Klinik for Åreknuder og Sårcenter, ligesom også Karkirurgisk Forskningsenhed er en væsentlig del af afdelingen.

Stærkt hold

Helle Skytte er 59 år og bor i Bjerregrav nord for Viborg. Hun har siden 1994 arbejdet på Regionshospitalet Viborg, hvor hun de seneste 12 år har været chefsygeplejerske (tidligere oversygeplejerske). Senest som en del af afdelingsledelsen i den samlede Kirurgi, som har rummet både karkirurgien, mave- og tarmkirurgi og brystkirurgi.

Med Karkirurgi som selvstændig afdeling kommer organiseringen til at ligne situationen før Budget 2019, hvor Helle Skytte også var i afdelingsledelsen for både Kirurgi og Karkirurgi.

- Vi har allerede i dag et utrolig stærkt hold med mange engagerede og dygtige medarbejdere, der brænder for det karkirurgiske speciale og for patienterne. Nu får vi sammen mulighed for at udvikle specialet endnu mere, og det glæder jeg mig til at være en del af, siger Helle Skytte.

Hun peger blandt andet på, at der fremover vil være endnu mere fokus på at styrke samarbejdet med eksempelvis de praktiserende læger og kommunerne for at sikre en tidlig indsats for de karkirurgiske patienter og forebyggelse af amputationer. Helle Skytte understreger i den forbindelse, at der er tilfælde, hvor amputation af eksempelvis et ben er den bedste behandling, som undertiden redder liv.

Stort geografisk område

Den nye afdeling vil danne rammen om cirka 55 medarbejderes daglige virke, og faggrupperne tæller eksempelvis speciallæger, uddannelseslæger, sygeplejersker, sårsygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fodterapeuter, lægesekretærer og forskere.

Sammen vil de stå for undersøgelse og behandling af karkirurgiske patienter fra det meste af Midt- og Vestjylland – lige fra Randers i øst til Ringkøbing i Vest. Samtidig vil afdelingen også fremover lægge stor vægt på forskning inden for det karkirurgiske speciale og dermed forebyggelse og behandling af kredsløbsforstyrrelser.

Trods udskillelsen fra Kirurgi vil de to afdelinger også fremover have et tæt samarbejde og udnytte synergi og fælles funktioner.

Ud over Helle Skytte består Karkirurgis afdelingsledelse af en cheflæge. Cheflæge-stillingen ventes besat i løbet af årets første måneder, og ind til da varetages det lægefaglige ansvar af cheflæge Uffe Schou Løwe fra Kirurgi.