Jordemoder Marie Askou fra Hospitalsenhed Midt har været med til at søsætte projektet "Sange med mødre". 

19-12-2023

I Silkeborg og Viborg bliver sang brugt som sundhedsfremmende redskab hos udvalgte og særligt sårbare gravide og nybagte mødre med efterfødselsreaktioner. De får tilbudt et korforløb, som de lokale musik- og kulturskoler står for at afvikle i samarbejde med Hospitalsenhed Midt. I 2024 kommer tilbuddet også til Skive, og de foreløbige erfaringer er positive og viser stor begejstring fra deltagerne.

Graviditet og fødsel er forbundet med mange følelser hos de kommende og nybagte mødre, og nogle gange er følelserne store og svære. Derfor er Hospitalsenhed Midt med i et samarbejde, hvor udvalgte gravide får tilbudt et før- og efterfødselsforløb, der hedder "Sange med mødre".

Det er et kortilbud, hvor sang bruges til at fremme sundheden og skal bidrage til trivsel for sårbare gravide og nye mødre, der har det svært. Sang kan nemlig fungere som et redskab til at sætte ord på følelser og stemninger og til at komme ned i kroppen og ind i vejrtrækningen.

Sangtilbuddet for udvalgte gravide er blevet til i et samarbejde mellem musik- og kulturskolerne i Viborg, Holstebro og Silkeborg samt lokale jordemødre og sundhedsplejersker. Projektet bygger på erfaringer fra "Melodies for Mums" i London, som står på solid forskning i forhold til interventionernes effekt.

Sang kan give et fælles sprog og sætte ord på svære følelser, og de foreløbige erfaringer viser, at sangen og fællesskabet giver et helt særligt rum for de gravide og nybagte mødre. Sangene kan give ro i kroppen og hjælpe med at få svære følelser ud.

Korsang som forebyggende indsats

Det er musik- og kulturskolerne i Silkeborg og Viborg, der står for forløbet gravide og nybagte mødre fra Hospitalsenhed Midt, og de stiller op med en musikunderviser, der spiller og synger med deltagerne.

De gravide, der får tilbudt projektet, oplever af forskellige årsager udfordringer i graviditeten eller ved fødslen. Det kan være kvinder med angst, psykisk sygdom eller traumer. For eksempel fordi de har mistet et nært familiemedlem. Det kan også være kvinder, der er blevet gravide igennem fertilitetsbehandling. Så årsagerne kan være mange, men fællesnævneren er, at de er vurderet til at være særligt sårbare i forbindelse med deres graviditetsforløb, eller fordi de har efterfødselsreaktioner.

En graviditet er en stor omvæltning, og det betegnes som en positiv livskrise. Derfor giver det ifølge jordemødrene i Hospitalsenhed Midt mening at undersøge, hvordan man kan bruge forebyggende indsatser blandt den gruppe af patienter.  

Sangen giver deltagerne empowerment

Deltagerne betegner blandt andet koret som et frirum, der lader dem op med ny energi, og de er generelt meget begejstrede for forløbet og vurderer, at det gør en positiv forskel for dem.

- Det giver deltagerne nogle strategier til at mestre den situation, de står i. Samtidig giver det dem et sted, de kan gå hen og mødes i musikken omkring flyglet. Vi ser det som en mulighed for at øge den psykiske trivsel, hjælpe tilknytningen til barnet på vej og forhåbentlig forebygge nogle efterfødselsreaktioner, fortæller jordemoder Marie Askou og fortsætter:

- På den korte bane giver det også en hel masse empowerment, kan vi se. Korsangen giver deltagerne ro og mulighed for at kunne være i kroppen på en god måde. Det ses og mærkes med tydelighed i fødslerne, fordi vi i et samarbejde mellem jordemoder og klassisk sanger har udviklet nogle særlige vejrtrækningsteknikker. 

De foreløbige erfaringer med sangtilbuddet i Hospitalsenhed Midt viser, at deltagerne er begejstrede for det, og at sangen gør noget godt for dem. Flere deltagere fortæller, at de kan mærke, at sangen gør noget meningsfuldt ved dem.

Undersøgelse af effekten

Sangtilbuddet er et treårigt projekt i første omgang, og det er cirka halvvejs. Region Midtjylland har koblet forskere på projektet, og de skal undersøge effekten af brugen af sang som sundhedsfremmende.

Projektet er finansieret gennem midler fra Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje. Siden 2015 har Region Midtjylland i afdelingen Regional Udvikling arbejdet på at fremme og styrke krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Blandt andet har WHO samlet evidens for kulturens sundhedsfremmende effekter, men feltet er stadig ungt og fuld af uudforskede og uudnyttede potentialer.

I efteråret 2023 er Sundhedsinnovation, som er en afdeling under Regional Udvikling, desuden gået ind i projektet for at bakke op om en skalering til flere kommuner i Region Midtjylland

Se video om projektet