221124 Lægesekretær_DSC6937_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

16-01-2023

Anne-Mette, Jane, Birgit og Anette. De fire lægesekretærer i Center for Planlagt Kirurgi har det fulde overblik på Regionshospitalet Silkeborg, når det kommer til operationsstuer, operationer, læger og præferencer, udstyr – ja, alle de ressourcer, der skal til, når de som lægesekretærer skal booke samtlige operationer på operationsgangen.

- Vores opgave er at udnytte ressourcerne bedst muligt på tværs af specialerne. Vi har mandat til at flytte operationer, så vi får det bedst mulige flow. Vi har samlet halebensoperationer på én stue, så kirurgen kan nå 5 operationer i stedet for 2. På den måde får vi flere patienter kørt igennem på operationsstuen dén dag, forklarer Jane Hornbæk Lassen. 

Tæt samarbejde
Lægesekretærerne har et tæt samarbejde med både ledelsen og lægerne på tværs af de forskellige specialer. De deltager løbende i møder med både læger og personale fra operationsgang, hvor ugens operationer bliver gennemgået på en tværfaglig konference. At lægesekretærerne booker operationer for samtlige specialer på operationsgangen ser de selv som en stor fordel, da de så har det samlede overblik over kapacitet og ressourcer. De kender de enkelte kirurger og ved, at nogle af dem kan have ønsker til bestemte kombinationer af operationer, og det tager lægesekretærerne højde for under bookingen af patienterne.

- Fordi vi har alle specialer og operationsstuer, så har vi også det samlede overblik over både ressourcer og muligheder for planlægningen af det optimale operationsflow. Vi har fingeren på pulsen og ved, hvilke stuer der har hvilket udstyr, og hvilke læger der har specifikke ønsker til sammensætningen af dagens operationsprogram. Samtidig sidder vi klar med en åben telefon på alle hverdage fra 7.30 til 15.30. Vi er derfor til at få fat i for patienterne, også hvis de må melde afbud til en tid, så vi kan nå at sætte en ny patient ind i programmet i stedet. Man kan altid få fat i os, understreger Birgit Brødbæk Clausen, som bakkes op af kollegaen Anette:

- Derudover kan vi tage særlige hensyn. Vi kan prioritere én type operation, hvis der er lang venteliste på netop den type operation, og vi finder på kreative løsninger, der får flere patienter hurtigere igennem – for eksempel har vi valgt at samle blokader på én dag, så der ikke er den samme omstilling mellem operationerne, som der ellers kan være, siger Anette Barslund Haxholm.

Fokus på optimerede patientforløb
Det er dog ikke kun operationsbooking, men hele patientforløb på hospitalet, de fire lægesekretærer tager sig af og optimerer – lige fra informationsmøde, konsultation ved sygeplejerske, svar på prøver over til selve operationsbooking og eventuel opfølgning.

Vi bliver som lægesekretærer inddraget i flere og flere sammenhænge og får en mere og mere aktiv rolle. Vi overtager administrative opgaver fra læger og sygeplejersker, og det giver god mening, da de så kan fokusere på det patientnære arbejde, siger Anne-Mette Schou.

At opgaverne har ændret karakter gennem tiden er der stor enighed om blandt lægesekretærerne. De oplever i større grad at være involveret i udvikling og planlægning og er hele tiden opmærksomme på, om noget kan optimeres og gøres smartere.

- Vi har stor indflydelse på planlægningen af operationsprogrammet, og det er dét, der gør vores job spændende, siger Jane Hornbæk Lassen.