31-10-2023

Regionshospitalet Silkeborg får ny universitetsklinik, der skal forske i patienters forløb inden for planlagt ortopædkirurgi. Universitetsklinikken bliver en del af et nyt forskningsfelt, hvor forskerne kigger på hele patienternes forløb både før, under og efter deres operation. Men også på tværs af deres forløb i sundhedsvæsenet hos praktiserende læger, kommune og hospital.  

På Regionshospitalet Silkeborg har Center for Planlagt Kirurgi i flere år arbejdet målrettet på at få etableret en universitetsklinik i patientcentrerede og planlagte forløb inden for ortopædkirurgi. Det er nu lykkes, og det betyder, at forskerne får et bedre afsæt at bedrive forskning ud fra.

- Det er et rigtig flot kvalitetsstempel, vi nu har fået med udnævnelsen af den nye universitetsklinik. Det er et stort skulderklap til den store forskningsindsats, der er forankret omkring patienternes forløb inden for planlagt ortopædkirurgi, og det vidner om, at forskerne leverer en høj faglig kvalitet, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen fra Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Silkeborg hører under. 

- Samtidig åbner det nye muligheder. Det kan være i forhold til samarbejde – både nationalt og internationalt – med andre dygtige forskere. Men også når vi søger midler til forskning. Så alt i alt er det en rigtig glædelig nyhed for os, fortsætter Claus Brøckner Nielsen. 

Stor forberedelse og lang ansøgningsproces

Det kræver et stort forarbejde at etablere en universitetsklinik og en målrettet ansøgning til Aarhus Universitet, Health – nærmere bestemt Institut for Klinisk Medicin. Universitet vurderer ansøgningen ud fra en lang række parametre og ansøgningen bedømmes og godkendes af forskere fra andre universiteter i udlandet.

Universitetsklinikken bliver en del af Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi, hvor der er omkring 30 forskere tilknyttet.

En universitetsklinik skal også have tilknyttet en professor, der skal lede forskningsindsatserne. Det bliver professor Mette Terp Høybye, der kommer til at stå i spidsen for den nye universitetsklinik i et tæt samarbejde med professor David Høyrup Christiansen og leder af Forskningsenheden Line Borreskov Dahl.

Forskningsenheden er en interdisciplinær enhed med mange forskellige forskere, der samarbejder om at skabe ny viden om patientens forløb inden for det ortopædkirurgiske fagområde. Det er således både læger, fysioterapeuter og sygeplejersker, der forsker, men også eksempelvis antropologer og kandidater i folkesundhed, der har helt andre perspektiver at bidrage med end de sundhedsprofessionelle. 

Universitetsklinik skal forske i hele patientforløbet

- Vi har i vores forskning fokus på at se på hele patienten. Alle skal behandles lige, men lighed kræver, at vi er nysgerrige på, hvad det enkelte individ har brug for i deres operationsforløb, for det er ikke nødvendigvis det samme. Vi er blevet opmærksomme på, at et godt resultat efter en operation ikke kun handler om operationen alene. Det handler også om, hvilke strukturer behandlingssystemet og samfundet stiller for patienternes liv med sygdom før og efter operation. Det gælder om at være videnskabeligt nysgerrige på de relationer og strukturer, som skabes i og omkring de behandlinger, vi tilbyder for at opnå et godt resultat for patienterne, lyder det fra professor Mette Terp Høybye, der fortsætter:  

- Det er altså alt det omkring patienten både før, under og efter deres operation, den nye universitetsklinik skal forske inden for. Det betyder, vi må se på tværs af sektorer i samarbejdet mellem blandt andet praktiserende læger, kommune og hospital. Og patienternes resultatet efter deres forløb hos os skal samlet set være bedre, end den status de kom med. Det udfordrer os til at være nysgerrige på, hvad der betyder noget for patienterne, men også for det personale, som de behandles af. Så det er en kompleks og spændende opgave, der venter, og vi glæder os til at åbne universitetsklinikken og komme i gang med en masse ny forskning, der skal være med til at danne grundlag for fremtidens patientforløb.

Forskerne i universitetsklinikken bliver blandt de første, der har et forskningsfelt, der spænder over hele patienternes forløb. For at kunne løfte dette er netop kombinationen af klinisk forskning og de humanistiske og socialvidenskabelige forskningsperspektiver afgørende.

Internationalt samarbejde giver forskning flyvehøjde

Internationalt samarbejde er afgørende for at udvikle forskningsidéer og prøve dem af i en bredere kontekst, og universitetsklinikken har allerede etableret forskningssamarbejde og kontakt med andre forskere i udlandet.

I første omgang er universitetsklinikken etableret for en 5-årig periode. Efter 5 år skal der ske en afrapportering og en bedømmelse af de resultater, klinikken præsterer i løbet af de 5 år.

Den nye universitetsklinik bliver nummer to i rækken af universitetsklinikker på Regionshospitalet Silkeborg, der i forvejen har en universitetsklinik i innovative patientforløb, som er forankret i Diagnostisk Center.