Eileen Dorte Shanti Connelly skal undersøge, hvordan patienter med funktionelle lidelser oplever udredningsforløb i Forskningsklinik for Mistanke om Funktionelle Lidelser på Regionshospitalet Silkeborg. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

15-11-2023

Nyt ph.d.-projekt skal undersøge patienternes oplevelse af et udredningsforløb i Forskningsklinik for Mistanke om Funktionelle Lidelser på Regionshospitalet Silkeborg. Ambitionen er, at skaffe ny viden, som kan forbedre udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser.

Hvordan hjælper vi bedst patienter med funktionelle lidelser? Det spørgsmål er omdrejningspunktet i et nyt ph.d.-projekt på Regionshospitalet Silkeborg.

Bag projektet står Eileen Dorte Shanti Connelly fra Diagnostisk Center. Hun har fra Novo Nordisk Fonden fået knap to millioner kroner i støtte til forskningsprojektet, som gennemføres i et samarbejde mellem Forskningsklinik for Mistanke om Funktionelle Lidelser på Regionshospitalet Silkeborg og Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital.

Vigtigt at blive klogere på patienternes oplevelse

- Det nyskabende i dette ph.d.-projekt er, at vi fokuserer på at udforske relationerne mellem patienter med moderat til svær grad af funktionelle lidelser og de hospitalsklinikere og praktiserende læger, de møder i forbindelse med deres udredning og behandling. Selvom tilbuddene til netop denne patientgruppe har været stigende de seneste år, så har ingen studier undersøgt hospitalsklinikere, praktiserende lægers, eller patienters oplevelse af tilbuddene, fortæller Eileen Dorte Shanti Connelly.

I forskningsprojektet gennemfører hun en kvalitativ evaluering af den forholdsvis nye udredningsklinik for funktionelle lidelser på Regionshospitalet Silkeborg. Og projektets resultater skal være med til at forbedre udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser, både nationalt og internationalt, specielt i en tidlig fase af sygdommen.

Funktionelle lidelser er kendetegnet ved vedvarende fysiske symptomer, ofte fra flere forskellige organsystemer, der ikke bedre forklares af andre fysiske eller psykiske sygdomme. Funktionelle lidelse omfatter også tilstande som fibromyalgi, irritabel tyktarm og kronisk træthedssyndrom. Omkring to procent af den voksne befolkning er ramt af en funktionel lidelse i svær grad og har behov for specialiseret og tværfaglig behandling. Og cirka otte procent rammes i moderat til let grad, hvilket gør funktionelle lidelser til et folkesundhedsproblem.

Funktionelle lidelser har også sociale og økonomiske konsekvenser for patienterne, såsom øget sygefravær og social isolation. Samtidig oplever patienter stigmatisering og udfordringer i at blive forstået og anerkendt af sundhedssystemet, hvilket gør det vanskeligt at opbygge et godt samarbejde med sundhedsprofessionelle, og det kan underminere deres tillid til lægerne.

Tidlig indsats kan være afgørende

- Meget tyder på, at en tidlig indsats kan øge chancen for helbredelse og forebygge, at en funktionel lidelse udvikler sig til en kronisk tilstand. Vi skal derfor forstå, hvordan man bedst hjælper patienterne. Derfor er dette projekt særlig vigtigt, og kan få betydning for, hvordan vi fremover hjælper patienter med funktionelle lidelser, forklarer Eileen Dorte Shanti Connelly.

Hun forventer blandt andet, at forskningsprojektet vil kunne belyse, hvorfor patienter med funktionelle lidelser reagerer forskelligt på sundhedsvæsenets behandlingstilbud, så vi fremover i højere grad vil kunne give de enkelte patienter den behandling, som bedst kan hjælpe netop dem.

Eileen Dorte Shanti Connelly har en Kandidat i Folkesundhed fra Aarhus Universitet og har siden 2018 været tilknyttet Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

 

Om ph.d.-projektet

Ph.d.-projektet gennemføres under overskriften "User perspectives of a complex healthcare intervention for functional somatic disorders" af Kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet, Eileen Dorte Shanti Connelly, i et samarbejde mellem Forskningsklinik for Mistanke om Funktionelle Lidelser ved Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg og Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital.

Klinisk lektor Lise Gormsen fra Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital er hovedvejleder på projektet, sammen med professor Peter Vedsted fra Universitetsklinikken for Innovative Patientforløb i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, Mette Terp Høybye, professor i medicinsk antropologi på Aarhus Universitet og ved Regionshospitalet Silkeborg og Susan Madden, PhD og Lektor på Norwich Medical School, University of East Anglia.

Projektet begynder 1. november og er støttet med 1.970.611 kroner fra Novo Nordisk Fonden.