David-Høyrup_04_1040px.jpg

David Høyrup Christiansen (foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt). 

01-06-2023

Forskningschef David Høyrup Christiansen er den 1. juni blevet udnævnt som professor på Aarhus Universitet og i Hospitalsenhed Midt. Han skal i det nye professorat forske i smerter i muskler og led – en sygdom som mange danskere lever med.    

Den nye professor skal igennem en række forskningsprojekter undersøge patienters forløb med udredning, behandling og rehabilitering, når de har smerter i muskler og led.

- Med udnævnelsen af vores forskningschef David Høyrup Christiansen som professor har vi i løbet af de seneste to år øget antallet af professorater væsentligt i Hospitalsenhed Midt. Det er rigtigt godt for patienterne, fordi vi får genereret mere viden om deres forløb, som vi kan bruge til at give dem den bedst mulige behandling, siger Hospitalsenhed Midts lægefaglige direktør Claus Brøckner Nielsen på vegne af hospitalsledelsen. Han fortsætter:

- Samtidig er det rigtig godt, at der nu kommer mere fokus på smerter i muskler og led, fordi rigtig mange af vores patienter er ramt af det. Så vi er meget glade og tilfredse med, at vi nu får endnu en professor, der skal lede og generere en masse ny viden, som vi vil bruge til at justere og udvikle de bedst mulige forløb for patienterne.

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste to rapporter om sygdomsbyrden i Danmark er muskel-skelet smerter en af de sygdomsgrupper, der belaster borgerne, sundhedsvæsenet og samfundet allermest.

Rette indsats på rette tidspunkt

- Vi skal blive endnu bedre til at skabe gode forløb for patienter med smerter i muskler og led. Derfor skal vi undersøge, hvorfor nogle behandlinger virker på nogle patienter og ikke på andre. Vi kender ikke virkningsmekanismen ordentligt i dag, og derfor er det vigtigt med mere forskning inden for området, siger professor David Høyrup Christiansen, der også er forskningschef i Hospitalsenhed Midt.

- Vi skal også se nærmere på organiseringen af behandlingen. Vi skal kunne levere den rette indsats i udredning, behandling og rehabilitering på det rette tidspunkt. Derfor skal vi udvikle nye modeller for, hvordan vi sikrer dette, og det skal foregå på tværs af faggrupper og sektorer, fortsætter han.

Det nye professorat i Hospitalsenhed Midt bliver knyttet til Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg. Her bliver der arbejdet på at få etableret en universitetsklinik, og derfor er professoratet en del af ambitionen inden for forskningen i det ortopædkirurgiske område.

Patienten i centrum i hele forløbet

I Hospitalsenhed Midt er der i disse år fokus på at binde klinik, uddannelse og forskning sammen på nye måder – det såkaldte KUF-samarbejde. Det er der, fordi det er nødvendigt at udvikle patienternes forløb for at fremtidssikre hospitalsdriften. I fremtiden bliver der flere ældre borgere, der får brug for ydelser fra hospitalerne. De vil fejle flere ting på én gang, og flere patienter vil også få brug for rehabilitering. Det kalder på et øget samarbejde på tværs af sektorer, og samtidig er der mangel på arbejdskraft.

- Vi skal have patienten i centrum hele tiden, når vi udvikler vores patientforløb. Der er sammenhæng mellem at blive ældre og få ondt i kroppen. Mange danskere har kroniske smerter i deres muskler og led. Dem skal vi blive bedre til at hjælpe med den rette behandling, så de kan få en bedre livskvalitet, lyder det fra David Høyrup Christiansen.

Ifølge David Høyrup Christiansen er det en del af livet at have ondt, og sundhedsvæsenet skal blive bedre til at vurdere, hvad der er den rette individuelle behandling for den enkelte patient. Forskningen skal derfor være kliniknær, så fremtidens løsninger udspringer af, hvordan praksis er i dag.

Mere støtte til at foretage til- og fravalg

Sundhedsvæsenets indsats før, under og efter en operation i knæ, hofte, skulder, albue og ryg er noget af det, som den nye professor sammen med andre forskere skal have under lup og se nærmere på. En del af dette handler om den fælles beslutningstagen til, om en operation er det rigtig valg eller ej, og hvornår det er den rigtige løsning.

Nogle patienter har brug for meget støtte til at træffe den rigtige beslutning, mens andre har brug mindre støtte. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan man får givet den enkelte patient lige præcis den støtte, vedkommende har brug for.

En del af professoratet indebærer også et internationalt samarbejde med andre førende forskere inden for fagområdet. Det betyder, at David Høyrup Christiansen og hans forskerkolleger blandt andet vil intensivere samarbejdet med Kings Health Partners i London og universitetet i Montreal i Canada.

Fakta

  • Den 1. juni 2023 tiltræder David Høyrup Christiansen, der oprindeligt er uddannet fysioterapeut, i et 5-årigt professorat inden for smerter i muskler og led.
  • Professoratet er en delestilling mellem Aarhus Universitet og Hospitalsenhed Midt.
  • David Høyrup Christiansen er 48 år. Han blev uddannet fysioterapeut i 2001 og har en kandidat fra Den Sundhedsfaglige Kandidat Uddannelse, Aarhus Universitet i 2009 og har en ph.d. fra Health i 2014.
  • Har været lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet siden 2017.