Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

22-09-2023

I første omgang prøver Operation og Intensiv praksis af i forbindelse med fedmeoperationer, men perspektiverne er meget større, siger lægen bag projektet.
 
Et smidigt forløb, hvor patienterne føler sig set og hørt og ikke har mere ondt end højst nødvendigt. Operation og Intensiv har siden 1. april testet en ny praksis med rutinemæssig screening af patienterne forud for fedmeoperation (gastric bypass og gastric sleeve) i Viborg. Bag initiativet står anæstesiolog og afdelingslæge Anette Bro Christensen, som sammen med sygeplejerskerne Ann Kirstine Vickmann Byriel og Rikke Præst Hedegaard udgør Smerteenheden Viborg ved Operation og Intensiv.
 
- Ved at forebygge unødvendige smerter kan vi både hjælpe den enkelte patient og undgå, at patienterne bliver "hængende i systemet" længe efter operationen. Og når man årligt gennemfører cirka 10.000 operationer, er perspektiverne jo til at få øje på, vurderer Anette Bro Christensen, som sideløbende med projektet har gennemført efteruddannelsen Nordic Education in Advanced Pain Management.
 

Først fedmeoperationer

Inspirationen til den nye smerteenhed og en rutinemæssig screening af patienterne kommer blandt andet fra PainCare-enheden ved Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg.
 
- De er super dygtige på Smerteklinikken i Silkeborg, og vi har taget rigtig meget godt med fra vores dialog med dem. Opgaven bliver nu at få lavet et koncept og en praksis, som kan fungere på et akuthospital, hvor patienterne er fordelt på mange afdelinger og bliver sendt til operation ad flere forskellige veje. Det kræver, at vi i første omgang prøver det af på et strømlinet og gennemarbejdet patientforløb, fortæller Anette Bro Christensen.
 
I første omgang koncentrerer hun og kollegaerne sig derfor om patienter, der skal gennem en gastric bypass eller gastric sleeve-operation, altså fedmeoperationer. I praksis betyder det, at patienterne bliver smerte-screenet i Mave- og Tarmkirurgisk Klinik, hvor sygeplejerskerne tilføjer et enkelt S til det vanlige KRAM og spørger ind til patienternes erfaringer med og tanker om smerter.
 
Hver onsdag holder Smerteenheden Viborg "smertedag". Her ringer de to sygeplejersker til patienter, der opfylder veldefinerede risikofaktorer, og tager en fokuseret snak om smertehåndtering.
 
- Vi spørger for eksempel til tidligere oplevelser af smerte, deres erfaring med smertestillende medicin, og om hvad de tidligere har oplevet som effektfuldt i forhold til smerter. På den måde kan vi allerede inden operationen sammen med patienten lægge en plan for, hvordan vi undgår unødige smerter – og samtidig kan vi gøre patienten mere tryg ved det, der skal ske, vurderer Anette Bro Christensen.Det handler blandt andet om at finde de rette smertestillende midler og tale åbent og realistisk om de forventede smerter efter operation. Derudover vil enkelte patienter efterfølgende have brug for en opfølgende samtale eller hjælp til en plan for udtrapning af smertestillende medicin.
 
Teamet varetager desuden lidt uformel undervisning i Kirurgi i smertehåndtering. KUF for Optimering af Patientforløb har støttet projektet ad tre omgange, hvilket er med til at fastholde den ugentlige smertedag.
 

Bedre for patienter og sundhedsvæsen

For Anette Bro Christensen er indsatsen inden for smerteforebyggelse og –håndtering en naturlig del af hendes arbejde som anæstesiolog og afdelingslæge i Operation og Intensiv.
 
- Det anæstesiologiske speciale omfatter jo både om intensiv behandling, bedøvelse, den præhospitale indsats og smertebehandling. Og for mig giver det god mening at sætte lidt ekstra fokus på den sidste del, så vi bedre kan hjælpe patienter med mere eller mindre kroniske smerter eller risiko for at udvikle dem. Det vil forbedre livskvaliteten hos de enkelte patienter markant, men jeg er også overbevist om, at det vil kunne aflaste sundhedsvæsenet på sigt, siger Anette Bro Christensen.
 
I forbindelse med den rutinemæssige screening af patienter til fedmeoperationer vil hun derfor indsamle data i form af eksempelvis antallet af patienter, liggetid i Opvågning og Kirurgi, tidsforbrug ved screening og samtaler samt patienternes oplevelse af forløbet.
 
I løbet af eftereåret arbejder Smertenheden Viborg på at udvide indsatsen til også at omfatte patienter, der skal have fjernet galdeblæren. På sigt håber Anette Bro Christensen, at den nye smerteenhed får mulighed for at hjælpe endnu flere patienter og afdelinger, ligesom ambitionen er at lære fra sig, så flere kan tage del i indsatsen.
 
- På den baggrund er tanken at udvikle et koncept, som kan fungere hos os i Viborg. I første omgang i forbindelse med de planlagte operationer, men på sigt også gerne i forhold til de akutte patienter, siger Anette Bro Christensen.
 
Smerteenheden Viborg er blandt de fem nominerede til Region Midtjyllands Smartpris 2023. Smartprisen uddeles hvert år til en medarbejder, et team eller en arbejdsplads i Region Midtjylland, som har fået øje på og implementeret en løsning opfundet et andet sted. Vinderen af prisen afsløres på Innovationsdagen den 5. oktober 2023.