Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt..

15-03-2023

Uanset om du kommer til hospitalet med et akut problem, til en planlagt aftale eller for at føde, så viser den årlige Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse, LUP 2022, at Hospitalsenhed Midt ligger helt i top på tilfredshedsbarometeret.

Undersøgelsen er foretaget blandt 40.278 patienter, der enten har været akut indlagt, planlagt indlagt eller i ambulant behandling på en afdeling på et af regionshospitalerne i Silkeborg, Viborg eller Skive. Derudover har 1.193 fødende deltaget i undersøgelsen med oplevelserne af deres forløb.

Hospitalsenhed Midt er bedømt til at ligge højere end landsgennemsnittet på alle områder, på nær to.  

Resultaterne vidner om et højt fagligt niveau

Hospitalsenhed Midt udviser flotte resultater på de målte områder under LUP 2022. Hospitalsenheden ligger i Region Midtjylland bedst i undersøgelsen for både planlagt indlagte patienter, planlagt ambulante patienter, patienter på Akutmodtagelsen og på området for akut indlagte patienter. Derudover indtager hospitalsenheden en flot 2. plads i regionen for de fødendes tilfredshed.

- De flotte resultater vidner om et højt fagligt niveau og et fokus på at møde patienter og pårørende der, hvor de har brug for det. Det skyldes i høj grad alle vores dygtige og dedikerede medarbejdere, der hver eneste dag yder en kæmpe indsats for at give patienterne den bedste behandling og de bedst mulige forløb, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen på vegne af hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt, som ud over hospitalsdirektøren består af lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen og sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen.

Hospitalsledelsen sender ud over tak og masser af ros til medarbejderne en stor tak af sted til de 40.278 patienter og 1.193 fødende, der har valgt at bruge tid på at besvare spørgeskemaerne i LUP 2022.

Placeringer i Region Midtjylland

Nedenfor ses det, hvordan Hospitalsenhed Midt placerer sig i Region Midtjylland for LUP Somatik, LUP Akut og LUP Fødende. Resultaterne er baseret på antal svar under, på og over gennemsnittet i forhold til landsresultatet.

LUP Somatik:

  • Hospitalsenhed Midt har flest svar over landsresultatet, når det drejer sig om planlagt indlagte patienter.
  • Hospitalsenhed Midt har flest svar over landsresultatet (på en delt førsteplads), når det drejer sig om ambulante patienter.
  • Hospitalsenhed Midt har flest svar over landsresultatet (på en delt førsteplads), når det drejer sig om akut indlagte patienter.

LUP Akut:

  • Hospitalsenhed Midt har flest svar over landsresultatet, når det drejer sig om patienter på akutmodtagelsen.

LUP Fødende:

  • Hospitalsenhed Midt har næstflest svar over landsresultatet, når det drejer sig om fødende.

Om LUP

Indsamlingen af data til den årlige Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse er tidligere foregået ved at lave et udtræk for tre måneder af året, men siden november 2021 er indsamlingen af data foretaget løbende med en årlig status. LUP spørgeskemaerne sendes til patienternes e-boks og bliver derudover suppleret med fysiske spørgeskemaer, da ikke alle patienter bruger e-boks.

Den ændrede indsamlingsmetode påvirker resultaterne i den årlige status, og en sammenligning af resultater fra LUP 2022 med LUP 2021 vil ikke give et retvisende billede af kvalitetsudviklingen på hospitalerne. Derfor er der i år ingen sammenligninger med tidligere års undersøgelser. 

LUP Somatik rummer tre undersøgelser – dels for akut indlagte patienter, dels for planlagt indlagte patienter og dels for planlagt ambulante patienter.

LUP Akut rummer svar fra patienter på akutmodtagelser.

LUP Fødende bedømmer den hjælp, de fødende modtager fra deres fødested før, under og efter fødslen.

LUP 2022

I Hospitalsenhed Midt har 41.471 patienter udfyldt et spørgeskema i LUP 2022:

  • 1.630 planlagt indlagte patienter (svarprocent: 68%)
  • 29.438 planlagt ambulante patienter (svarprocent: 47%)
  • 7.413 akut indlagte patienter (svarprocent: 45%)
  • 1.797 patienter på akutmodtagelse (svarprocent: 34%)
  • 1.193 fødende kvinder (svarprocent: 48%)