Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

07-09-2023

Forekomsten af åreforkalkning er siden 2004 steget med 31 procent i Danmark.

Mere end 500.000 mennesker lever i dag med en eller flere former for åreforkalkning alene i Danmark. Sygdommen øger risikoen for alvorlige indlæggelser og nedsat livskvalitet som følge af nye tilfælde af blodpropper i hjerte og hjerne eller risiko for fod- eller benamputationer. Åreforkalkning er en af de mest almindelige årsager til dødelighed både i Danmark og på verdensplan.

Det kommende ph.d.-projekt "Efterlevelse af behandlingsretningslinjerne for danske patienter med åreforkalkning – identificering af barrier og facilitatorer" vil undersøge, hvordan man kan optimere sekundær forebyggelse af åreforkalkning i Danmark ved at undersøge individuelle barrierer for behandlingen. Trods veldokumenteret effekt af reduktion af risikofaktorer og brug af kolesterolsænkende medicin viser studier, at mere end halvdelen af de danske patienter med åreforkalkning ikke modtager kolesterolsænkende behandling, og kun 70 procent af patienterne med iskæmisk hjertesygdom henvises til genoptræning.

Malene Glud, som står bag ph.d.-projektet, vil udforske de barrierer, der forhindrer patienter og klinikere i at nå i mål med behandling af åreforkalkning. Dette vil ske gennem udviklingen af et spørgeskema, der sendes ud til alle patienter i Region Midtjylland, der modtager forebyggende behandling for åreforkalkning. Derudover vil projektet identificere kliniske og organisatoriske barrierer og muligheder for at forbedre behandlingen.

- Vi ønsker at forstå de faktorer, der påvirker patienters og klinikeres efterlevelse af behandlingsretningslinjerne. Ved at identificere og forstå barriererne kan vi udvikle en patient-centreret intervention, som forhåbentlig vil hjælpe flere patienter i mål med deres behandling af åreforkalkning i Danmark, forklarer Malene Glud.

Det forventes, at resultaterne fra ph.d.-projektet kan danne grundlag for en mere effektiv og individualiseret behandling af åreforkalkning i Danmark og samtidig bidrage til at mindske byrden af hjerte-kar-sygdomme for tusindvis af mennesker.

 

Om Ph.d.-projektet

Ph.d.-projektet udgår fra Aarhus Universitet og Karkirurgisk Forskning på Regionshospitalet Viborg med forskningsansvarlig og lektor Marie Dahl som hovedvejleder.

Projektet samarbejder med Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg, hvor afdelingslæge og ph.d. Nikolaj Thure Krarup er medvejleder.

Ph.d. og klinisk lektor Lene Kongsgaard Nielsen, som er afdelingslæge på Medicinsk Afdeling Gødstrup og seniorforsker på Quality of Life Research Center Odense Universitetshospital er også medvejleder på projektet.

Susanne S. Pedersen, som er professor i kardiologisk psykologi ved Syddansk Universitet er ligeledes medvejleder på projektet.