Thomas Balle Kristensen (tv) konstitueres som hospitalsdirektør på AUH. Jonas Dahl Dahl konstitueres som hospitalsdirektør på Hospitalsenhed Midt. Foto: Region Midtjylland

09-05-2023

Thomas Balle Kristensen konstitueres som hospitalsdirektør på AUH, og Jonas Dahl konstitueres som hospitalsdirektør på Hospitalsenhed Midt.

Region Midtjylland foretager en rokade på ledelsesplan. Det sker efter hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen i sidste uge fratrådte deres stillinger på Aarhus Universitetshospital, AUH. Årsagen var sagen om lange ventetider på behandling for mave- og tarmkræft på hospitalet.

Hospitalsdirektør på Hospitalsenhed Midt, Thomas Balle Kristensen, konstitueres som hospitalsdirektør for Aarhus Universitetshospital, AUH, fra mandag 15. maj.

Hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers, Jonas Dahl, konstitueres som hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt med hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive fra torsdag 1. juni.

Konstitueringerne løber til ultimo november 2023, med mindre parterne aftaler andet.

- Jeg er glad for at Thomas Balle Kristensen og Jonas Dahl har sagt ja til at påtage sig det store ansvar, det er at lede hospitalerne sammen med den øvrige hospitalsledelse og ledergruppe, siger koncerndirektør Poul Michaelsen.

Det er aftalt mellem direktionen og hospitalsledelsen på Regionshospitalet Randers, at der ikke konstitueres en hospitalsdirektør på hospitalet i perioden.

Fakta


Thomas Balle Kristensen

48 år

Født i Frederikshavn, bosat i Galten

Gift og far til tre børn

Uddannet cand.scient.pol. ved Aarhus Universitet i 2001

2007-2011: Planlægningschef Århus Sygehus

2011-2017: Administrationschef og chef for byggeri, Regionshospitalet Horsens

2017-2018 : Hospitalsdirektør, Præhospitalet Region Midtjylland

2018: Hospitalsdirektør ved Hospitalsenhed Midt (Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive)

 

Jonas Dahl

45 år

Opvokset i Randers, bosat i Risskov

Gift og far til to piger på 9 og 13 år

Uddannet cand. mag. i historie og samfundsfag

2005-2007: Medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland

2007-2016: Medlem af Folketinget

2016: Hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers

Bestyrelsesformand for Randers Statsskole og Egmonthøjskolen, samt eksternt bestyrelsesmedlem for Aarhus Universitet.