Et af de fælles operationshold. Foto: Helle Brandstrup Larsen, Regionshospitalet Randers.

14-04-2023

Operationsstuen ligger på hospitalet i Randers, og operations- og anæstesisygeplejerskerne er ansat på Regionshospitalet Randers. Kirurgen arbejder på Regionshospitalet Viborg, men på udvalgte dage kører kirurgen til Randers og tilslutter sig det øvrige operationshold og gennemfører knæoperationer på nogle af de lokale patienter.

Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Viborg har indgået en samarbejdsaftale for at nedbringe ventelisten for knæoperationer. Patienter i Randers Kommune, der står på venteliste til idrætskirurgi på hospitalet i Viborg får med ordningen mulighed for at blive opereret på hospitalet i Randers. En ordning alle parter vinder ved, ifølge cheflæge i Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg, Steen Olesen.

Alle parter vinder med nyt samarbejde
- Aftalen er et supplement til vores egen operationskapacitet i Viborg. Vi får nedbragt ventelisten for korsbånd- og miniskskader i Viborg, mens vores kolleger i Randers udnytter deres kapacitet endnu bedre. Patienterne, der primært består af borgere fra Randers Kommune, slipper også for en køretur til Viborg for at få deres knæoperationer, siger cheflæge Steen Olesen.

For et par år siden overtog Regionshospitalet Viborg de behandlinger af akutte idrætsskader i knæ fra Randers, da den sidste idrætskirurg på hospitalet i Randers gik på pension. Efter en lang periode med lavt blus på operationsområdet i Ortopædkirurgi på grund af COVID-19-pandemien og mangel på anæstesisygeplejersker i Viborg, er ventelisten til knæoperationer som følge af idrætsskader vokset.

Da Regionshospitalet Randers samtidig har ledig kapacitet i form af både operationsleje, anæstesisygeplejersker og operationssygeplejersker, gav det derfor rigtig god mening for begge parter at indgå en samarbejdsaftale. Her stiller hospitalet i Randers operationsleje og operationspersonale til rådighed for knæoperationer på udvalgte dage, hvor knækirurgen fra hospitalet i Viborg kommer forbi og udfører operationerne med det øvrige operationshold.

- Vi er meget begejstrede for den her aftale, der betyder, at vi både kan gøre brug af vores dygtige medarbejderes kvalifikationer og udnytte hospitalets ledige kapacitet med det formål at få hjulpet nogle ventende patienter. Og så er det samtidig begavet brug af borgernes skattekroner, siger cheflæge i Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Randers, Michael Tjørnild.

Med samarbejdsaftalen vil patienter på venteliste til knæoperationer få tilbud om operation på Regionshospitalet Randers i stedet for på Regionshospitalet Viborg, hvor operationerne normalt bliver udført. Patienterne, som fortrinsvis vil være patienter fra Randers Kommune, vil som normalt skulle til forundersøgelse på Regionshospitalet Viborg. Efterbehandlingen foregår derimod lokalt, medmindre der er behov for lægelig opfølgning, som i så fald foregår på Regionshospitalet Viborg.

Løsninger til gavn for patienterne
- Jeg synes, det er fantastisk, at vi kan finde løsninger til gavn for patienterne på tværs af hospitalerne i regionen. Når vi åbner vores øjne og kigger uden for vores egen matrikel, finder vi nye og effektive løsninger, og det er vejen frem, siger cheflæge Steen Olesen.

Der er foreløbig planlagt 12 dage med planlagte knæoperationer i Randers over en periode på tre måneder. Aftalen kan dog udvides med flere operationsdage, hvis Regionshospitalet Randers har kapacitet til det, og Regionshospitalet Viborg fortsat kan stille med en knækirurg. Cheflægerne på de to ortopædkirurgiske afdelinger vil heller ikke afvise, at aftalen kan udvides til andre subspecialer, hvis det giver mening for begge hospitaler.