Ungementorerne på Regionshospitalet Hammel Neurocenter er ved at sætte et peer-to-peer projekt op for unge med en erhvervet hjerneskade. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

06-02-2023

Det er med en forventning om, at unge med en erhvervet hjerneskade eller med langvarige følger efter en hjernerystelse, som har gennemgået et forløb hos ungementorerne på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, kan give en særlig støtte til nye unge, som er på vej i et forløb med ungementorerne.

- De unge har prøvet det på egen krop og kan give noget andet til de nye, der kommer i et forløb hos os, end vi som fagpersoner kan give dem. De kan give de nye unge nogle at spejle sig i, og de nye unge får et forbillede og kan se, hvordan den unge med større erfaring har håndteret svære situationer, forklarer ungementor Mette Ryssel Bystrup.

Det er ungementorerne på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, der står bag projektet, som har fået navnet Matching Brains.

Ungementorerne kører ud til 15-30-årige med en erhvervet hjerneskade eller langvarige følger efter en hjernerystelse. De har kontakt til de unge i mindst et år ad gangen, hvor de hjælper de unge med det, den enkelte har behov for. Nogle har behov for, at Ungementorerne tager med til møder, mens andre bruger dem som et samtaletilbud. Ungementorerne arrangerer også gruppesamtaler for de unge, og sammen arbejder de med at acceptere og håndtere den nye livssituation, det er at få en hjerneskade eller opleve langvarige følger efter en hjernerystelse.

Efter at have gennemgået et forløb hos Ungementorerne er de unge ofte nået så langt, at deres erfaringer kan komme andre i en lignende situation til gode. Her kommer Matching Brains ind i billedet.

Unge matches med ligesindede

Projektet går ud på at matche en ung, som allerede har gennemgået et forløb med ungementorerne, med en ung, der først netop skal i gang med et forløb.

- Vi matcher altså nye unge med nogle, som er længere i deres proces. De er længere med deres accept og erkendelse af deres nye livssituation, og forventningen er, at de kan være en særlig støtte for de unge, hvor hjerneskade eller senfølger af en hjernerystelse stadig er forholdsvist nyt. Det er desuden godt for ens egen bearbejdning og proces at støtte op om andre. På den måde får man fokus væk fra sig selv, men arbejder alligevel med sig selv. Som en bonus kan vi på denne måde desuden holde lidt længere fast i de unge, som ellers er afsluttet herfra, siger Mette Ryssel Bystrup.

De unge, som skal dele ud af deres erfaringer, bliver klædt på til opgaven gennem et kursusforløb på fem moduler. Ungementorernes opgave bliver så at finde de rette match. Foretrækker de unge at mødes fysisk er det relevant at skele til de unges bopæl, så geografien ikke bliver for udfordrende en faktor. Andre unge synes, det er for trættende at mødes fysisk, og her kan samtalerne foregå over telefonen.

Det er en donation fra TrygFonden på 347.872 kroner, der har gjort projekt Matching Brains mulig. Pengene skal bruges til at systematisere arbejdet med at få peer-to-peer-støtte forløbene i gang og klæde de unge bedre på til det. I januar 2023 blev der nedsat en følgegruppe til projektet, og de første unge forventes at gennemføre kursusforløbet til sommer, hvorefter matchingen af de unge kan gå i gang. Projektet varer frem til medio 2025.