Samarbejde mellem hospital og praksis giver hurtigere og bedre hjælp til patienter med fodlidelser. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

26-06-2023

Fødderne kan være kilde til mange forskellige lidelser og smerter. Mange af dem kræver specifik og målrettet træning og kan ikke løses med en operation. Denne patientgruppe samarbejder Regionshospitalet Viborg nu med praksislægerne om at give hurtig og brugbar rådgivning til.

I løbet af de sidste fire år har Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg arbejdet på et innovativt fodprojekt, der har til formål at få patienterne hurtigt i gang med genoptræning, hvis det med stor sandsynlighed kan konkluderes ud fra praksislægens henvisning, at patienten har én af syv specifikke fodlidelser. Fælles for fodlidelserne, som inkluderer hælspore, platfod og nedsunken forfod er, at de kræver træning som behandlingsmetode og ikke kan opereres. Derfor har Ortopædkirurgi taget initiativ til et samarbejde med de praktiserende læger i optageområdet for at kunne tilbyde patienterne den rette behandling hurtigt, i stedet for at lade patienten gå i mange måneder og vente på en forundersøgelse på hospitalet for blot at få at vide, at lidelsen kræver træning og ikke operation.

- Vi har identificeret de fodlidelser, hvor træning er den mest effektive behandlingsform. Vi har udarbejdet omfattende træningsvejledninger og træningsvideoer til hver lidelse, som vi har tilbudt til praksislægerne i vores område. Vejledninger og videoer er tilgængelige på hospitalets hjemmeside, siger Steen Olesen, cheflæge i Ortopædkirurgi.

Samarbejde sikrer hurtig behandling

De praktiserende læger er blevet klædt på til at vejlede patienterne bedst muligt i forhold til at vise øvelser og henvise til vejledninger og videoer på regionshospitalets hjemmeside. Hvis en praksislæge visiterer en patient med en af de angivne fodlidelser til Ortopædkirurgi, sender afdelingen et brev i e-boks til patienten med et link til de specifikke øvelser. I brevet opfordres patienten til at udføre øvelserne i tre måneder. Hvis der ikke er nogen forbedring efter denne periode, kan patienten kontakte Ortopædkirurgi direkte, med henblik på at blive indkaldt til en konsultation på hospitalet.

- Vi vil gerne undgå, at patienterne spilder lang tid på ventelisten for derefter at gennemgå en forundersøgelse, hvor de blot vil få at vide, at træning er den rette behandling. Den information kan lige så godt gives i samarbejde med den praktiserende læge, som kan guide patienten til at starte træningen med det samme. Vi har det overordnede behandlingsansvar og sikrer naturligvis en opfølgning, hvis træningen ikke er tilstrækkelig, siger Steen Olesen.

Udbredelse af konceptet for hurtig behandling

I projektets første år blev cirka 200 patienter henvist til øvelserne, og omkring 80 procent af dem hørte hospitalet ikke fra igen. Det tyder derfor på, at mange patienter har gavn af træningsvejledningerne og finder dem tilstrækkelige til at forbedre deres fodlidelse.

Cheflæge Steen Olesen understreger vigtigheden af det gode samarbejde med praksislægerne om patientgruppen:

- De praktiserende læger er bedre i stand til at rådgive patienterne i deres daglige liv og kan nemt give dem adgang til øvelserne ved at udlevere links. Dette har ført til en reduktion i antallet af henvisninger til vores afdeling og dermed et fald i patienter, afdelingen skal se, siger han.

Projektet har også haft positive konsekvenser for praksislægerne, der nu kan hjælpe deres patienter øjeblikkeligt. 

- Vi er glade for samarbejdet og for, at vi kan hjælpe patienter med fodlidelser i gang med behandling for lidelsen med det samme. Vi kan i klinikken henvise patienterne direkte til træningsvejledninger og træningsvideoer på hospitalets hjemmeside, og på den måde slipper patienterne for at blive sat på en lang venteliste til at blive set af en specialist på hospitalet, der alligevel vil henvise patienten til den samme træning, siger Poul Oluf Olesen, som er praktiserende læge og praksiskoordinator for Hospitalsenhed Midt.

I de få tilfælde hvor træningen ikke har hjulpet efter tre måneder, skal patienten ifølge aftalen skal ses hurtigt af en specialist på hospitalet.  

I sensommeren 2023 vil alle ortopædkirurgiske afdelinger på regionshospitalerne i Region Midtjylland implementere det samme koncept som Ortopædkirurgi i Viborg samarbejder med praksislægerne i deres optageområde om. Målet er, at patienterne kommer hurtigt i gang med behandling for deres fodlidelser.

- Ved at udvide konceptet til de andre ortopædkirurgiske afdelinger kan vi sikre, at flere patienter kan komme i gang med behandlingen med det samme og undgå unødvendig ventetid, siger Steen Olesen.

Bedre og hurtigere hjælp til patienterne

Selvom fodprojektet har vist sig at være en succes, mangler der stadig en opfølgning for at evaluere projektets fulde virkning. En del patienter kræver stadig en speciallæges vurdering. Dog har projektet allerede bevist, at det er muligt for patienterne at begynde behandlingen straks og få den nødvendige vejledning fra deres egen læge. Dette har mindsket belastningen på hospitalet og sikrer, at patienterne får god og hurtig hjælp til at reducere smerterne og på sigt helbrede deres fodlidelser.