05-07-2023

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond udbyder nu 25,5 millioner kroner til forskning. Du kan søge om midler fra fonden til medfinansiering af forskningsprojekter, forskerstillinger og ph.d.-projekter.


Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (RMSVFF) oplyser puljens størrelse med forbehold for endelig godkendelse i regionsrådet til efteråret 2023. Midlerne kan først bruges fra 1. januar 2024.

Der er tre ansøgningskategorier, der har hver sit ansøgningsskema, og ansøgningsgrundlaget er opdelt med information per kategori – se længere nede i afsnittet "Sådan ansøger du".

HE Midts krav til ansøgningerne

Du skal som HE Midt-forsker kontakte Ulrik Korff, hvis du at sende ansøgning til RMSVFF til forskningsprojekter, forskerstillinger og ph.d.-projekter. Send en pdf med ansøgningsskemaet – trin 5 i e-fond til: uk@au.dk (telefonnummer 9350 8883).

Ulrik Korff er fundraiser tilknyttet HE Midt og kan bistå dig som ansøger med støtte til følgende:

  • Kvalitetssikring af formelle fejl
  • Feedback på alle dele af projektbeskrivelser, forskningsplaner og budgetter 

Ansøgningsfrist den 23. august

HE Midts interne frist for ansøgning er onsdag den 23. august 2023 (uanset hvilke ansøgningsfrister, der står nævnt i e-fond).

Det er vigtigt, at du sender din ansøgning til Ulrik i så god tid som muligt. HE Midts vindue til intern bedømmelse er nemlig meget lille, så for at sikre en grundig behandling af alle ansøgningerne, er fristen for intern bedømmelse anderledes end den officielle ansøgningsfrist.

Ansøgningen skal senest onsdag den 23. august 2023 indsendes til forskningsfonden via e-fond (https://www.efond.dk/ansogning/index2.php?fondnr=63). Husk at trykke ”send ansøgning” i e-fond.

Sådan ansøger du

Her kan du læse RMSVFF's vejledning, vilkår, procedurer, bedømmelseskriterier med videre for de tre ansøgningskategorier:

Godkendelse fra ledelse

I lighed med tidligere år vil personer, der i ansøgningsskemaet bliver noteret som repræsentant for ledelsen (AL/CL), efterfølgende modtage en mail, hvori AL/CL skal bekræfte støtte til projektet, at AL/CL er villige til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, og at AL/CL forpligter sig til at betale ubrugte midler tilbage til forskningsfonden. Hvis repræsentanten for ledelsen (AL/CL) ikke godkender dette, kan ansøgningen ikke indsendes.

AL/CL bedes aktivt vurdere forespørgslerne for at bidrage til at mindske antallet af ansøgninger, der udarbejdes forgæves. Hvis AL/CL er i tvivl, skal de kontakte Forskning via mailen forskning@midt.rm.dk.

Svar medio november 2023

Du modtager svar på din ansøgning fra RMSVFF's administration medio november 2023. Hvis din ansøgning ikke går videre fra intern HE Midt-bedømmelse, hører du fra Forskning i HE Midt senest den 27. september 2023.

Revideret administrationsgrundlag

RMSVFF har revideret sit administrationsgrundlag. De væsentligste ændringer i fondens krav er:

  • Professorater kan som udgangspunkt kun søges og bevilges fra forskningsfonden én gang.
  • Det er tydeliggjort, at det er muligt at udskifte en eller flere medansøgere såfremt, der er gode begrundelser herfor. Ændringen skal på forhånd godkendes af forskningsfondens administration.

Har du spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte Ulrik Korff på mailen uk@au.dk eller telefonnummer 9350 8883.