Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

22-09-2023

Ombygningen finder sted, mens Sterilcentralen fortsætter med at fungere på fuld kraft.

Det er en stor opgave at ombygge en sterilcentral på et hospital, samtidig med at den fortsætter med at være i fuld drift. På Regionshospitalet Viborg er Sterilcentralens medarbejdere involverede i processen. De tester blandt andet nye borde, der skal forbedre ergonomien og er undervejs i ombygningen kommet med forslag til andre mulige forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø.

En af de største udfordringer ved at ombygge Sterilcentralen, mens den er i fuld drift, er at sikre, at de høje krav til renlighed og sterilitet overholdes til enhver tid. Det indebærer omhyggelig planlægning og implementering af midlertidige foranstaltninger for at sikre, at Sterilcentralen fortsat kan levere det nødvendige udstyr til operationsgangen.

Byggeaktiviteterne har stået på siden november 2021, hvor opbygningen af en midlertidig sterilcentral i hospitalets atriumgård gik i gang. Inddragelse af Sterilcentralens egne medarbejdere og det gode samarbejde med håndværkerne har hele vejen igennem byggeforløbet haft høj prioritet for ledelsen.

- Det er komplekst at ombygge en sterilcentral på et hospital, mens den stadig er i fuld drift. Det stiller store krav til samarbejdet mellem mange forskellige faggrupper, og vi har heldigvis et tæt og godt samarbejde med håndværkerne, som vi kun har oplevet som positive og udvisende respekt for klinikernes arbejde. Det har bidraget til en god proces, særligt set i forhold til opgavens kompleksitet, siger Karina Vestergaard Jensen, som er oversygeplejerske i Sterilcentralen.

Med ombygningen renoveres Sterilcentralen, så den lever op til nutidens standarder. Den udvides desuden, så den får mere plads til at håndtere det nye sterile koncept, da størstedelen af de sterile instrumenter og engangsartikler fremover skal bo i Sterilcentralen. Herfra skal udstyret fragtes til operationsgangen i Case Carts – modsat i dag, hvor instrumenterne ligger lokalt på operationsgangen.

Sterilcentralen er på vej ind i næste byggefase, der markerer et vigtigt skridt mod færdiggørelsen af ombygningen, som forventes at være afsluttet i første kvartal af 2024. Selv om det bygges kontinuerligt på Sterilcentralen, opretholdes driften altså for at sikre, at Sterilcentralen kan levere de nødvendige sterile instrumenter og engangsartikler til operationsgangen.

Om Sterilcentralen

Sterilcentralen håndterer kirurgiske flergangsinstrumenter. De 20 specialiserede medarbejdere efterser, steriliserer og vedligeholder de 37.000 instrumenter, der er i cirkulation mellem sterilcentralen, operationsgangen og hospitalets øvrige afdelinger. Desuden servicerer de dagligt 25 klinikker og afsnit med sterile flergangsinstrumenter til undersøgelser og mindre indgreb.

Der kommer dagligt op til 250 instrumentsæt til genbehandlingsproces i Sterilcentralen. Den hurtigste genbehandling tager mindst 4 timer, hvor instrumenterne skal igennem forbehandling, vask, desinfektion, optælling, manuelt eftersyn, vedligehold, pakning, sterilisering og afkøling.

Sterilcentralen genbehandler hvert år instrumenter fra omkring 9.000 operationer.

Sterilcentralen er en central aktør på Regionshospitalet Viborg og servicerer omkring 25 afdelinger og afsnit.