Helle Jungersen Kristensen fejrede for nylig 40 års jubilæum på Regionshospitalet Viborg.
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

09-02-2023

Sygeplejerske Helle Jungersen Kristensen havde for nylig 40 års jubilæum på Regionshospitalet Viborg. Selve dagen blev brugt på en dagvagt i Neurologi, hvor mange af Helles kolleger kom forbi på deres fridag for at fejre hende. Efterfølgende blev hun fejret med reception i afdelingen.

Helle Jungersen Kristensen har tilbragt størstedelen af sin sygeplejefaglige karriere i Neurologi og kunne forleden fejre 40 års jubilæum på Regionshospitalet Viborg. 16 år er det gennem tiden blevet til som afdelingssygeplejerske i Neurologisk Afsnit, og i de seneste seks år har hun varetaget stillingen som specialistsygeplejerske i Neurologisk Klinik. Her gør hun god brug af mange af sine sygeplejefaglige kompetencer. Hun er ansvarlig for alle patientforløb, der er tilknyttet Spasticitetsklinikken, hun indkalder patienterne til lægefaglig botox behandling, og hun assisterer lægerne i opgaven.

Helle er også en af Neurologis to hygiejneansvarlige sygeplejersker, som har overblikket over afdelingens værnemidler, rengøring, retningslinjer og kvalitetskontrol.

Den erfarne sygeplejerske er desuden en af Neurologis få specialistsygeplejersker, der udfører rygmarvsvæske-undersøgelser på patienter, der bliver udredt for neurologisk sygdom og hvor sådan en prøve er relevant for et udredningsforløb. Den opgave blev indtil 2016 kun blev udført af læger, men i dag er det Helle, der underviser og oplærer alle de nye læger i Neurologi, og hun har også i mange år hjulpet med undervisning og oplæring af læger fra Akutafdelingen.

Helle arbejder derudover i Søvnklinik, Neurologisk Akutklinik, Tumorklinik, Neurologisk Udredningsklinik, Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme og Klinik for Karsygdomme i Hjernen.

Helle er en meget vellidt kollega, som evner at binde sengeafsnit og klinik sammen. Hun arbejder begge steder, hvilket er en kæmpe fordel for de sammenhængende patientforløb, kollegafællesskaber, faglighed og videndeling på tværs i afdelingen. Hun er en holdspiller, som formår at samarbejde med alle faggrupper og at se det bedste i andre og at investere i det gode kollegafællesskab.