Ph.d.-studerende Maja Husted Hubeishy forsvarer ph.d.-projekt den 24. juni 2024 (foto:Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt). 

06-06-2024

Flere fysioterapeuter og kiropraktorer i primærsektoren anvender de nationale kliniske retningslinjer på rygområdet, hvis de følger et program for implementering, der understøtter anvendelsen af retningslinjerne. Det viser nye forskningsresultater fra Regionshospitalet Silkeborg.

Lænderygsmerter er på verdensplan den førende årsag til tab af funktionsevne og sygefravær og er dermed forbundet med en betydelig byrde for samfundet.

Men på trods af, at evidensbaseret praksis har vist sig at reducere samfundsbyrden, så efterlever mange sundhedsprofessionelle ikke retningslinjerne på rygområdet. Den manglende efterlevelse kan skyldes, at der i Danmark ikke er udviklet et implementeringsprogram, der understøtter anvendelsen af retningslinjerne.

Denne problematik har fysioterapeut og ph.d.-studerende Maja Husted Hubeishy forsket i igennem en årrække i et ph.d.-projekt i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg.

Formålet med forskningsprojektet har været at få en dybere forståelse af, hvordan implementeringen af kliniske retningslinjer på rygområdet kan fremmes blandt danske fysioterapeuter og kiropraktorer i primærsektoren.

Implementering fik 37-45 % flere til at efterleve anbefalinger i retningslinjer

I forskningsprojektet blev der gennemført tre studier. Første studie undersøgte barriererne for at anvende de kliniske retningslinjer for behandling af rygsmerter i klinisk praksis.

I det andet studie blev et implementeringsprogram udviklet, baseret på adfærdsteori og med involvering af klinikere, der adresserede de identificerede barrierer fra det første studie.

Det tredje studie evaluerede implementeringsprogrammet, hvor 80 fysioterapeuter og kiropraktorer fra 15 private klinikker afprøvede programmet. Deltagelse i programmet medførte, at 37-45 % af deltagerne i højere grad efterlevede anbefalinger fra de kliniske retningslinjer.

Forskningsresultaterne viser, at der er tre grundlæggende mekanismer, der er helt centrale for at øge anvendelsen af retningslinjerne på rygområdet. Først og fremmest er det vigtigt, at implementeringsprogrammet – der understøtter anvendelsen af retningslinjerne – bliver gennemført som en gentagende proces.

Dernæst er det vigtigt, at implementeringsprogrammet faciliterer en refleksion over egen praksis. Yderligere viser resultaterne, at det er vigtigt at implementeringsprogrammet fokuserer på at styrke det sociale fællesskab blandt fysioterapeuter og kiropraktorer i klinikkerne.

Invitation til ph.d.-forsvar

Maja Husted Hubeishy skal forsvare ph.d.-projektet mandag den 24. juni 2024 klokken 13.00. Det foregår på VIA University College – Campus Silkeborg, Lillesøsalen, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg.

Forsvaret er offentligt og vil foregå på engelsk. Efter forsvaret er Universitetsklinik for Interdisciplinære Ortopædkirurgiske Forløb, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg vært for en reception.

Yderligere information

  • Maja Husted Hubeishy, fysioterapeut, cand.scient.san og ph.d.studerende, Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Universitet: 26247644 / mahchr@rm.dk