Camilla Henningsen er en af de nye sundhedsadministrative koordinatorer, som fremover skal arbejde side om side med lægesekretærerne. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

20-02-2024

Efter en del års tilløb er det første kuld sundhedsadministrative koordinatorer nu klar til at løse de stadig mere komplekse opgaver i hospitalernes sekretariater.

Sundhedsadministrativ koordinator. Titlen er måske ikke den mest mundrette, men de nye SAK'er er både ønskede og længe ventede i hospitalernes sekretariater. Efter en årrække med snak om en ny lægesekretæruddannelse er det første kuld færdiguddannede sundhedsadministrative koordinatorer nu endelig klar til at tage fat på alt fra journalskrivning og dokumentation til registrering og patientkontakt side om side med lægesekretærerne.

- Opgaverne i vores sekretariater er blevet mere komplekse gennem de seneste år. Hvor det tidligere handlede mere om at skrive en fejlfri journal, rummer opgaverne i dag alt fra kommunikation og juridisk stof til sygdomsforståelse, registrering og dokumentation. Opgaver, som vores sekretærer gennem årene er blevet efteruddannet eller oplært til at håndtere, men som kræver en anden uddannelse, hvis man som nyuddannet skal kunne håndtere dem, forklarer ledende lægesekretær Lena Brønlund Jacobsen fra Akutafdelingen på RH Viborg.

Sammen med uddannelsesvejleder og lægesekretær Anette Lind Kristensen fra Center for Planlagt Kirurgi har hun fulgt oprettelsen af den nye SAK-uddannelse tæt. De glæder sig begge til at få de nyuddannede SAK'er ud i virkeligheden og har oplevet stor opbakning fra de vejledere og ledere, som med stort engagement har løftet opgaven med at få de nye SAK'er integreret i organisationen og været ambassadører for den nye uddannelse.

- Det har været et ønske fra flere sider, at uddannelsen fik et højere teoretisk niveau. Samtidig kan vi se, at der i stigende grad bliver behov for, at vi både kan drifte de daglige opgaver og udvikle nye løsninger, som matcher fremtidens behov. Begge dele tager den nye uddannelse højde for i højere grad end den tidligere uddannelse gjorde, vurderer Anette Lind Kristensen.

Dejligt at der er brug for os

For 31-årige Camilla Henningsen fra Silkeborg er det netop kombinationen af teoretisk viden og praktiske erfaringer, der har gjort SAK-uddannelsen særlig interessant. Hun landede efter en omvej forbi blandt andet ergoterapeutuddannelsen, kosmetologfaget og bankverdenen på det første hold på den nye SAK-uddannelse.

- Jeg kan godt lide, at der er fokus på jura og alt det bagvedliggende med politik og regionernes opbygning på uddannelsen. Det giver en større forståelse af, hvad vi er en del af. Samtidig er både uddannelsen og jobbet meget alsidigt, og jeg får mulighed for både at arbejde med kvalitet og patientkontakt, relationel koordinering, innovation og udvikling. Det giver en god afveksling i opgaverne, vurderer Camilla Henningsen, som allerede nu har fået fast arbejde i Hjerteklinikken på RH Silkeborg.

Også 28-årige Merete Klausen Pedersen fra Viborg er blevet fastansat umiddelbart efter endt uddannelse og skal fremover arbejde i Karkirurgisk Klinik på RH Viborg.

- Det er dejligt at vide, at der er brug for os, og det har givet en stor tryghed under uddannelsen at vide, at der var jobmuligheder bagefter, konstaterer Merete Klausen Pedersen, der tidligere har arbejdet med blandt andet kundeservice i Bilka.

For hende er det især afgørende, at hun i det nye job får et arbejde med stor mening.

- Jeg valgte uddannelsen, fordi jeg gerne vil være noget for nogen. Samtidig kan jeg godt lide alsidigheden og variationen i opgaver, og jeg glæder mig til at komme ud og lære mere af mine uddannede kolleger. For selv om vi har to forskellige uddannelser, så skal vi jo ikke være opdelt i "de nye" og "de gamle". Vi skal arbejde tæt sammen om at løse de opgaver, der er, som en fælles enhed, mener hun.

Uddannelserne er måske nok forskellige, men SAK'er og lægesekretærer kommer til at deles om den daglige opgaveløsning, konstaterer Merete Klausen Pedersen. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Ligeværdig opgaveløsning

For Lena Brønlund og Anette Lind Kristensen er netop samarbejdet mellem de oprindelige lægesekretærer og de nye SAK'er om dagligdagens opgaver helt central. Også selv om det har givet anledning til lidt overvejelser og bekymringer i forbindelse med overgangen til den nye uddannelse.

- Det er jo en ny faglighed og en ny gruppe, vi skal lære at kende. Hvor de før var elever, som var hos os i lang tid, er de nye SAK'er studerende med ansvar for egen læring og med kortere praktikperioder hos os. Det giver både nogle nye udfordringer og nye muligheder. Men når de er færdiguddannede skal de to grupper jo arbejde side og side med hinanden, og det skal ikke være sådan, at der er SAK-opgaver og lægesekretær-opgaver, fastslår Anette Lind Kristensen.

Samme melding kommer fra Lena Brønlund Jacobsen.

- En af de helt centrale opgaver for os nu, bliver at få de to fagligheder til at spille rigtig godt sammen. Vi får brug for alle de dygtige sekretærer og SAK'er, vi har, når vi skal have enderne til at hænge sammen i hverdagen. Det kræver et ligeværdigt opgavefællesskab med respekt for hinandens kompetencer, og det er jeg sikker på, at vi nok skal lykkes med, vurderer Lena Brønlund Jacobsen.Faktaboks: Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator

 • Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse og varer 2,5 år
 • Uddannelsen er bygget op omkring 5 faglige kerneområder:
  o Administration og koordinering
  o Jura
  o Sundhed og sygdom
  o Kommunikation
  o Teknologi og data
 • I løbet af uddannelsen er de studerende i praktik ad to omgange. Første gang i 10 uger og anden gang i 20 uger.
 • De studerende får SU under hele uddannelsen.
 • De uddannede SAK'er får typisk job på hospitalsafdelinger eller i kommunerne, hvor de bliver en vigtig del af patientforløbene og løser opgaver lokalt og på tværs af faglige skel


Kilde: https://www.via.dk/uddannelser/sundhedsadministrativ-koordinator