Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

13-03-2024

Kommer du til hospitalet med et akut problem, til en planlagt aftale eller for at føde, så viser den årlige Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse, LUP 2023, at Hospitalsenhed Midt ligger helt i top i tilfredshedsundersøgelsen.

40.357 patienter, der enten har været akut indlagt, planlagt indlagt eller i ambulant behandling på en afdeling på et af regionshospitalerne i Silkeborg, Viborg eller Skive er blevet spurgt om deres tilfredshed med deres forløb på hospitalerne i 2023. Derudover har 1.197 fødende fået mulighed for at deltage i undersøgelsen med oplevelserne af deres forløb.

Højt og stabilt fagligt niveau

Hospitalsenhed Midt er af patienterne og de fødende bedømt til at ligge højere end landsresultatet på langt de fleste områder, og på niveau med landsresultatet på de resterende områder.   

De planlagt indlagte patienter og de akutindlagte patienter har vurderet patienttilfredsheden ud fra 9 spørgsmål, og for begge patientgrupper ligger Hospitalsenhed Midt over landsresultatet for samtlige spørgsmål. Patienterne føler sig velkomne og mødt, og de er meget tilfredse med behandlingen.

Planlagt ambulante patienter har også fået stillet 9 spørgsmål om patienttilfredsheden. Her placerer Hospitalsenhed Midt sig over landsresultatet for de 8 spørgsmål og på landsresultatet på det sidste spørgsmål. Ligesom de planlagt indlagte patienter og de akutindlagte patienter er de planlagt ambulante patienter godt tilfredse med den samlede behandling og mødet med personalet. De er også meget tilfredse med den mundtlige information, de modtager under indlæggelsen

Patienter i akutmodtagelsen er som de øvrige patienter i undersøgelsen blevet stillet 9 spørgsmål. Her placerer Hospitalsenhed Midt sig over landsgennemsnittet på de 5 områder, mens hospitalsenheden opnår et resultat på niveau med landsresultatet på de sidste fire spørgsmål.

De fødende er blevet stillet 12 spørgsmål, og her placerer Hospitalsenhed Midt sig over landsresultatet i samtlige spørgsmål. De fødende oplever i høj grad, at der er en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, de har behov for det, og at de får den støtte fra personalet, som de har behov for under fødslen.

- De flotte resultater afspejler et højt og stabilt fagligt niveau. Samtidig viser svarene, at vi i Hospitalsenhed Midt har fokus på og i høj grad lykkes med kommunikationen med patienter og deres pårørende. Det skyldes i høj grad alle vores dygtige medarbejdere, der hver dag yder en dedikeret indsats for at give patienterne den bedste behandling, de bedst mulige forløb og den bedste hospitalsoplevelse. Derudover forsøger vi kontinuerligt at blive bedre til at møde patienterne hvor de er, for at give dem den bedst mulige oplevelse, siger hospitalsdirektør Brian Brøndum Møller på vegne af hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt, som ud over hospitalsdirektøren består af lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen og sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen.

Hospitalsledelsen sender ud over tak og masser af ros til medarbejderne en stor tak af sted til de 18.369 patienter og 540 fødende, der har valgt at bruge tid på at besvare spørgeskemaerne i LUP 2023.

 

LUP 2023

Hospitalsenhed Midt har udsendt spørgeskemaer om patienttilfredshed til 40.357 patienter i forbindelse med LUP 2023:

 

  • 1.600 planlagt indlagte patienter (svarprocent 68%)
  • 7.331 akut indlagte patienter (svarprocent 45%)
  • 28.455 planlagt ambulante patienter (svarprocent 47%)
  • 1.774 patienter på akutmodtagelse (svarprocent 34%)
  • 1.197 fødende kvinder (svarprocent 45%)