30 ml vand indgår sammen med fire enkle spørgsmål i den nye screening for dysfagi. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

25-04-2024

Nyt screeningsværktøj skal hjælpe med at finde indlagte ældre patienter med uopdaget dysfagi. På den måde kan patienterne bedre få den nødvendige hjælp og undgå eksempelvis lungebetændelse, dehydrering og underernæring. For hospitalet kan gevinsten i sidste ende være kortere indlæggelser og færre genindlæggelser.

Kan fire spørgsmål og en mundfuld vand hjælpe med at finde frem til de indlagte patienter, som ud over anledningen til deres indlæggelse også har problemer med dysfagi (synke- spise- og drikkebesvær)? Det spørgsmål skal et større, tværfagligt projekt om en ny screeningsmetode hjælpe med svar på. Initiativet udspringer af KUF Rehabilitering og har tætte tråde til blandt andet Medicinsk Diagnostisk Center i Silkeborg og Ortopædkirurgi i Viborg.

Med udviklingen af en ny, enkel, tværfaglig og systematisk screeningsmetode håber tovholderne bag projektet, at HE Midts sengeafsnit nu får nemmere ved tidligt at opspore og hjælpe de patienter, som kæmper med lungebetændelse, underernæring og dehydrering som følge af dysfagi.

- Vi ved jo, at sufficient ernæring og væske har stor betydning for patientens evne til at klare sig i hverdagen og deres mulighed for at komme sig efter sygdom og operation. Så det giver god mening at sætte ind på den front – både i forhold til den enkelte patients funktionsevne og helbred og rent samfundsøkonomisk for at forebygge forlængede indlæggelser og genindlæggelser, mener udviklingsergoterapeut og klinisk underviser Helene Nørgaard Kristensen fra Medicinsk Diagnostisk Center i Silkeborg.

Omfattende forarbejde

Ideen til projektet kom fra Diagnostisk Center i Silkeborg og de neurologiske klinikker i Viborg i forbindelse med KUF-samarbejdet.

-Dysfagi er et emne, man har arbejdet meget med inden for neurologien, men vi ved, at en del af vores indlagte, ældre, medicinske patienter også har problemer med dysfagi. Vi har bare manglet et tværfagligt redskab til at finde frem til dem, der ikke bliver set af en ergoterapeut, forklarer Lene Glintborg Mark, der er ergoterapeut i Silkeborg.

Med økonomisk støtte fra KUF Rehabilitering, KUF Optimering af patientforløb, Ergoterapeutforeningen, HE Midts Forskningspulje og Uddannelsespuljen blev et større forarbejde derfor sat i gang.

- Vi foretog en national rundringning til 126 kolleger på samtlige hospitalsafsnit i landet og udførte en omfattende litteratursøgning for at finde ud af, hvad man havde af erfaringer og viden andre steder. Herudover fik vi kontakt til en gruppe ved Nykøbing Falster Sygehus og en forsker i Region Nordjylland, som havde arbejdet en del med emnet, fortæller forskningsansvarlig fysioterapeut Anne Mette Schmidt fra Medicinsk Diagnostisk Center.

Konklusionen var dog, at der ikke fandtes en plug-and-play løsning, som uden videre kunne overføres til den ældre patient. Til gengæld fandtes der små delelementer, som tilsammen kunne udgøre en nem og enkel screeningsprocedure.

- Det har været vigtigt for os at finde et redskab, som plejepersonalet realistisk og uden for meget besvær kan integrere i deres hverdag. Derfor har vi holdt os til en test med fire simple spørgsmål (4QT) om patientens kost og spisevaner, ligesom vi ved at bede patienten drikke 30 ml vand kan få en fornemmelse af, om de er udfordret i forhold til at synke, forklarer Helene Nørgaard Kristensen.

Samtidig giver den nye screening plejepersonalet bedre mulighed for at hjælpe de patienter, som ved screeningen viser sig at lide af dysfagi – blandt andet ved at finde mere dysfagivenlig mad og henvise til yderligere undersøgelse og behandling hos en ergoterapeut.

Testet i Ortopædkirurgi

Selv om det nye screeningsværktøj er udviklet på initiativ fra Diagnostisk Center er det ikke de medicinske sengeafsnit i Silkeborg, der i første omgang har testet det nye redskab. En regional sparerunde og planer om fusion og flytning af sengepladser betød, at projektet i første omgang blev sat på pause i Silkeborg, og projektgruppen har derfor i stedet ladet Ortopædkirurgi i Viborg og samarbejdspartnerne på Nykøbing Falster Sygehus teste screeningsproceduren.

- Der var i forvejen kommet et nationalt krav om screening for dysfagi hos patienter over 65 år med hoftenær fraktur, så det gav god mening at prøve det nye værktøj af hos os, vurderer ergoterapeut Michella Stenholt fra Ortopædkirurgi.

Siden januar i år har Ortopædkirurgisk Afsnit i Viborg gennemført dysfagi-screeningen på cirka 96 procent af de indlagte patienter med hoftenær fraktur, og resultatet er, at cirka 20 procent af dem har vist sig at have udfordringer med dysfagi.

I første omgang skal den nye screening prøves af i et halvt år, og herefter vil erfaringerne blive samlet og evalueret. Forventningen er dog allerede nu, at redskabet med fordel vil kunne tages i brug på andre sengeafsnit i HE Midt og andre stedet i landet.

- Vi har forsøgt at lave materialet, så det er lige til at gå til. Med undervisning, lommekort, flowdiagram, e-læringsprogram og video, som kan hjælpe godt på vej. Og så har vi fået god hjælp til at få screeningsproceduren integreret i EPJ, så det er let at dokumentere, og så vi kan trække data hen ad vejen, siger Helene Nørgaard Kristensen.

Du kan se flowchart over screeningsproceduren her.

 

Anne Mette Schmidt, Helene Nørgaard Kristensen, Lene Mark og Michella Stenholt har sammen med Kirstine Lyngsøe Hvidbjerg (som ikke kunne være med ved fotograferingen) været med til at udvikle og teste den nye screeningsprocedure. Derudover har en lang række samarbejdspartnere i og uden for HE Midt bidraget. Foto: Agata Lenczewska-Madsen