Lektor i træningsmedicin Martin Langeskov Christensen (t.v.), læge Victor Hvingelby (i midten) og bioanalytiker Victoria Brink Toft (t.h.) er alle tre involveret i et nyt forskningsprojekt med Parkinson-patienter. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

01-07-2024

Kan PET-scanninger generere vigtig viden om, hvorfor patienter med Parkinsons sygdom får gangproblemer. Det vil forskere fra Neurologi på Regionshospitalet Viborg undersøge.

Mange forbinder Parkinsons sygdom med kraftige rystelser a la dem, som ramte den ikoniske verdensmester i boksning, Muhammed Ali. Men faktisk er det under halvdelen af Parkinson-patienterne, som har rystelser som det dominerende symptom.

I dag kan rystelserne tilmed behandles temmelig effektivt, så når lægerne på hospitalet tilser patienter med Parkinson, så er det ofte andre symptomer, som fylder.

Det gælder for eksempel gangvanskeligheder, som kan have store konsekvenser for patienternes livskvalitet.

Det fortæller læge Victor Hvingelby, som er tilknyttet afdelingen Neurologi på Regionshospitalet Viborg. Han har skrevet Ph.d.-afhandling om netop gangforstyrrelser hos Parkinson-patienter.

I den proces fik han idéen til at undersøge, om PET-skanninger kan være et effektivt redskab til nærmere at undersøge gangproblemer hos patienter med Parkinson. Med i alt 600.000 kroner i støttekroner fra forskellige fonde er det nu blevet muligt at igangsætte et forskningsprojekt.

Det sker i tæt parløb med lektor i træningsmedicin, Martin Langeskov Christensen, som også er en del af Neurologi. Projektet bliver gennemført i samarbejde med to andre afdelinger på Regionshospitalet Viborg, Røntgen og Scanning samt Fysiologi.

- Gangforstyrrelser er typisk et ret sent symptom hos Parkinson-patienterne, og det er desværre også noget, som på nuværende tidspunkt er ret svært at behandle. Det er endnu ikke lægefagligt veldokumenteret, hvorfor de her gangproblemer opstår, siger Victor Hvingelby.

Følger sukkeret

Victor Hvingelby og Martin Langeskov Christensen håber, at forskningsprojektet kan være med til at beskrive de forandringer i hjernen og resten af kroppen, som er forbundet med gangforstyrrelser hos Parkinson-patienter.

Det sker ved at PET-scanne henholdsvis 20 raske personer og 20 Parkinson-patienter. Ved scanningen bliver der brugt et radioaktivt mærket sukkerstof, som kroppen optager.

- Fordi sukkeret indeholder energi, vil det fordele sig efter, hvor der er mest behov for det. Det gælder både i kroppen og hjernen. Ved at analysere denne fordeling kan vi måske finde ud af, om der hos patienter med Parkinson er nogle bestemte sammenhænge mellem hjerneområder og muskulaturer, siger Martin Langeskov Christensen.

De personer, som medvirker i forskningsprojektet, skal scannes to gange. Efter de har stået stille, og efter de har gået en tur.

- På den måde kan vi sammenligne de to forskellige scenarier og finde eventuelle forskelle, siger Victor Hvingelby.

Interessante perspektiver

Skulle det vise sig, at PET-scanninger er en god metode til at studere gangproblemer hos Parkinson-patienter, så kan perspektiverne være store, fortæller Victor Hvingelby og Martin Langeskov Christensen.

Noget, som lægerne hyppigst anvender til avanceret behandling af Parkinson, er dyb hjernestimulation. Det benytter lægerne typisk, når de traditionelle medicinske tiltag er utilstrækkelige eller har for mange bivirkninger.

Victor Hvingelby og Martin Langeskov Christensen håber, at PET-scanninger viser sig at være en god metode til at studere Parkinson-patienter med gangproblemer. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

- Ved dyb hjernestimulation får patienten en elektrode ind i hjernen, som afgiver elektrisk strøm til de dele af hjernen, som man formoder har forbindelse til sygdommen. Nogle patienter får det bedre, mens andre får det dårligere af denne form for behandling, siger Victor Hvingelby og fortsætter:

- Men hvis vi kunne blive klogere på koblingen mellem hjernen og Parkinsons sygdom, så kunne den dybe hjernestimulation bruges på de patienter, som rent faktisk vil have gavn af behandlingen, siger Victor Hvingelby.

Et andet interessant perspektiv er, at man ud fra en idrætsfysiologisk forståelse kan blive klogere på rehabilitering.

- Hvis det viser sig, at nogle specifikke muskelnetværk er involveret i de forskellige typer af gangforstyrrelser hos Parkinson-patienter, vil man kunne målrette fysisk træning mod at styrke netop disse netværk, siger Martin Langeskov Christensen.

Forskningsprojektets forsøgspersoner bliver rekrutteret fra lokalområdet, og alle PET-skanninger udføres på Regionshospitalet Viborg. Planen er, at de første scanninger bliver foretaget i august.

Alle PET-skanninger i forbindelse med forskningsprojektet vil blive udført på Regionshospitalet Viborg. Foto: Agata Lenczewska-Madsen