Den nye robotløsning hjælper både afdelingslæge Siv Lajlev (t.v.) og konstitueret ledende lægesekretær Mette Lindegaard Bak (t.h.) i deres arbejde på Regionshospitalet Silkeborg. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

13-05-24

På Regionshospitalet Silkeborg får lægerne i Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme hjælp af en robotløsning, når de skal vurdere knoglemineral-scanninger. Det øger patientsikkerheden og frigør mange arbejdstimer.

Sundheds-it-konsulent Kristine Bugge Hæstrup har i tæt samarbejde med konstitueret ledende lægesekretær Mette Lindegaard Bak og afdelingslæge Siv Lajlev udviklet en ny og smart løsning.

Den er nu taget i brug i Hospitalsenhed Midt og sikrer både øget patientsikkerhed samt frigørelse af store mængder arbejdstid.

Løsningen er en robot, som hjælper lægerne i Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme på Regionshospitalet Silkeborg, når de skal vurdere de såkaldte dexa-scanninger.

Dexa-scanninger er knoglemineral-scanninger, som undersøger, hvor meget mineral (for eksempel kalk) patienten har i knoglerne. Undersøgelsen viser også, om patienten har knogleskørhed.

Slut med håndskrevne noter

Robotten, som er et stykke software, er den direkte årsag til, at en omstændig og uhensigtsmæssig papirarbejdsgang er blevet afskaffet.

Nu opretter sygeplejerskerne et journalnotat i den elektroniske patientjournal (EPJ) med de oplysninger om patienten, som sygeplejerskerne skal udfylde i forbindelse med en dexa-scanning.

Når det er gjort, bliver der elektronisk givet besked til lægerne.

Tidligere skulle sygeplejerskerne også - med håndskrift - udfylde de samme oplysninger i et vurderingsark, som de så afleverede i en bakke hos sekretæren. Efterfølgende kunne lægerne hente det, når de skulle vurdere scanningen og ligeledes på gammeldags manér skrive i arket.

Derefter skulle papirarket igen afleveres hos sekretæren, som så skrev oplysningerne ind i den elektroniske patientjournal.

- Den læge, som undersøger patienten, bør som udgangspunkt også være den sundhedsperson, som dokumenterer. Ellers kan noget i princippet gå tabt. Det kunne jo godt være, at lægen havde skrevet en note, som sekretæren var i tvivl om, hvor hørte til, eller at sekretæren ikke kunne tyde lægens håndskrift, siger sundheds-it-konsulent og robot-udvikler Kristine Bugge Hæstrup.

Øget patientsikkerhed

Robotten åbner automatisk en digital version af lægens vurderingsskema op, når lægen skal dokumentere diagnosen og komme med forslag til eventuel yderligere udredning og behandling af patienten.

Vurderingsskemaet indeholder de oplysninger, som sygeplejersken tidligere har udfyldt, så lægen har det hele samlet i et vindue på skærmen.

Robotten arbejder i samspil med lægen og venter undervejs på lægens handlinger. Når lægen skal vurdere dexa-scanningen stiller robotten krav om, at nogle punkter i bedømmelsen skal udfyldes og begrundes. Ellers kan lægen ikke komme videre i arbejdsprocessen.

- Når jeg som læge vurderer en scanning, så er der nu noget, som jeg obligatorisk skal tage stilling til. Det vil alt andet lige give en bedre samt mere ensartet og struktureret dokumentation - og dermed også øget patientsikkerhed. Jeg er rigtig glad for robotten, siger afdelingslæge Siv Lajlev.

Robotten må juridisk set ikke journalisere patientoplysningerne, så lægen skal til sidst trykke ”gem og ok” og dermed indirekte skrive under på, hvad der kommer til at stå i den elektroniske patientjournal.

Dermed er arbejdet fuldført.

Mere end 300 timer sparet

Så ikke nok med, at robotten er med til at forbedre patientsikkerheden. Robottens arbejde gør også, at lægesekretærerne kan bruge deres arbejdstid på noget andet.

- Lægesekretærer har mange funktioner, så det er dejligt, at robotten kan frigøre noget arbejdstid til mere meningsfulde opgaver, siger konstitueret ledende lægesekretær, Mette Lindegaard Bak.

Robotten er indtil videre blevet brugt 3600 gange, og den har sammenlagt sparet over 300 sekretærtimer.

- Det er fedt og sjovt at være med til at bidrage med noget, som kan gøre arbejdet bedre og nemmere ude i klinikken. Jeg er selv uddannet fysioterapeut, inden jeg tog min kandidatgrad i klinisk videnskab og teknologi - og jeg interesserer mig derfor også meget for det kliniske arbejde, siger Kristine Bugge Hæstrup.

Kristina Bugge Hæstrup og hendes kollega i RPA-teamet, Torben Friis Pedersen, har på nuværende tidspunkt mere end 50 forskellige robotter i drift rundt om i HE Midt.

Dexa-robotten har været på arbejde siden oktober 2022.

 

Sundheds-it-konsulent Kristine Bugge Hæstrup er glad for at kunne bidrage med noget, som kan gøre arbejdet i klinikken bedre. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Dexa-robotten er med til at sikre en bedre samt mere ensartet og struktureret dokumentation. Foto: Agata Lenczewska-Madsen