Serviceassistent Anja Skjærbæk Jensen (t.v.) og sygeplejerske Adisa Pivac i samarbejde på ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

18-06-24

På ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg er der gjort en stor indsats for at rykke serviceassistenter og sygeplejersker tættere sammen.

Et simpelt ”godmorgen” kan måske lyde som en banalitet.

Men sådan er det langt fra på ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg.

Her har man målrettet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet så serviceassistenter og sygeplejersker er blevet mere bevidste om hinandens værdi og arbejdsopgaver.

De to faggrupper har nemlig et fælles ansvar for, at dagligdagen på afdelingen fungerer godt for både ansatte og patienter.

- Det er svært for en serviceassistent at gå hen og tilbyde sin hjælp til en sygeplejerske, hvis følelsen er, at de nærmest ikke kender hinanden, siger teamleder for serviceassistenterne, Helle Thorsager.

- Derfor er vi blevet enige om, at vi her på afdelingen siger godmorgen og generelt hilser på hinanden, når vi mødes. Alle ansatte skal føle, at de har en værdi på afdelingen, og alle er lige meget værd uanset stillingsbetegnelse, siger Helle Thorsager.

Væk med ventetid

Fast hver 14. dag har Helle Thorsager et fælles ledermøde med oversygeplejerske Lene Sveistrup for at følge op, hvordan det går med at omgås hinanden på en god og respektfuld måde – og desuden være sammen om opgaverne.

”Sammen om opgaven” er et tema, som Hospitalsenhed Midt i efterhånden nogle år har fokuseret på og prøvet af. Det handler kort fortalt om, at der i fremtidens hospitalsvæsen er behov for mere tværfagligt samarbejde for at kunne løse opgaverne på nye måder.

I Ortopædkirurgi er det tilmed sket uden at tilføre ekstra økonomiske ressourcer.

Teamleder for serviceassistenterne Helle Thorsager (t.v.) og oversygeplejerske Lene Sveistrup (t.h.) er meget glade for, hvordan samarbejdet mellem serviceassistenter og sygeplejersker har udviklet sig. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Nu er det serviceassistenterne, som har fået det fulde ansvar for at gøre rent på stuerne. Tidligere skulle de vente på, at sygeplejerskerne havde gjort stuen ”rengøringsparat” ved blandt andet at rydde op og tørre udstyr af.

- Det lyder måske skørt, men det betød faktisk, at serviceassistenterne kunne vente op til halvanden time på at komme ind og rengøre en stue. Det skyldes, at sygeplejerskerne havde have så travlt med at udskrive patienter, at de ikke altid nåede at færdiggøre deres rengøringsopgaver på stuerne, siger Helle Thorsager.

Kan aflaste hinanden

Samarbejdet mellem Serviceassistenter og sygeplejersker har fået så lovende en begyndelse, at det for nylig blev fejret i fællesskab. Det skete i personalestuen med kage og besøg fra hospitalsledelsen.

Under fejringen fortalte nogle af medarbejderne om, hvad ændringerne på afdelingen har betydet for dem. Det gjorde blandt andre serviceassistent Anja Skjærbæk Jensen, som har været ansat på Regionshospitalet Viborg siden 2002.

- Sygeplejerskerne er blevet bedre til at inddrage os i nogle af de opgaver, som vi i kraft af vores uddannelse kan hjælpe med at varetage. Det gælder for eksempel forflytninger af patienter. Når vi samarbejder, glider hverdagen bare meget bedre, siger Anja Skjærbæk Jensen.

Anja Skjærbæk Jensen mener, at det gælder om at være åben for nye muligheder. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Hun peger på, at serviceassistenter og sygeplejersker stadig har forskellige kompetencer og derfor ikke kan deles om alt, men hun glæder sig over, at man på afdelingen bevæger sig væk fra den gamle tankegang om ”dit” og ”mit”.

- Der går jo ikke skår af sygeplejerskerne, hvis de hjælper os med at rydde nogle bakker. Det hele behøver ikke være så firkantet, og det er fedt at opleve, at de også kan aflaste os, hvis vi for eksempel har en sygemelding, siger Anja Skjærbæk Jensen.

Kan du mærke, at det indbyrdes forhold mellem serviceassistenter og sygeplejersker er blevet bedre?

- Ja, det går stille og roligt fremad. Det kommer til at tage tid, men det handler meget om indstilling. Det gælder om at være åben for nye muligheder i stedet for at lukke af og tænke, at den opgave og de personer på afdelingen ikke har noget med mig at gøre, siger Anja Skjærbæk Jensen.

Kommer selv med løsninger

I forbindelse med ”Sammen og opgaven” har der været arrangeret fælles personalemøder, hvor medarbejderne kom med forslag til, hvordan de kunne samarbejde og forbedre forholdet til hinanden.

Her har både serviceassistenter og sygeplejersker budt ind med løsninger.

Serviceassistenterne har blandt andet foreslået, at patienterne får halvliters kander med vand eller saftevand på stuerne, så de selv kan fylde deres kopper op og ikke behøver kalde på hjælp.

- Det lyder måske som en lille ting, men flere små ændringer kan samlet set gøre en stor forskel, siger Lene Sveistrup.

Der bliver også arrangeret fælles madpakkemøder, hvor medarbejderne mødes på tværs.

- Her er der tid til at tale sammen om både faglige og private emner. På den måde lærer medarbejderne hinanden bedre at kende, og det medvirker også til, at de er mere tilbøjelige til at hjælpe hinanden i løbet af arbejdsdagen, siger teamleder for serviceassistenterne Helle Thorsager.

Oversygeplejerske Lene Sveistrup fortæller, at det nu gælder om at fastholde de gode tiltag, som er i gang på ortopædkirurgisk afdeling. Samtidig skal man være bevidste om ikke at overbebyrde én bestemt faggruppe med ekstraopgaver. Samarbejdet skal gå begge veje.

- Det tager tid at foretage ændringer, og det er noget, som vi som ledere skal prioritere højt og lægge mange kræfter i. Ellers bliver det ikke en succes, siger Lene Sveistrup.

Medarbejderne har i fællesskab drøftet, hvordan samarbejdet på afdelingen kunne blive forbedret.
Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Hospitalsdirektør i HE Midt, Brian Brøndum Møller, deltog, da successen med "Sammen om opgaven" i Ortopædkirurgi blev fejret. Foto: Agata Lenczewska-Madsen