09-01-2020

Fire forskningsprojekter på HE Midt har modtaget bevillinger på i alt 4,3 mio. kroner fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond i 2019. Fonden yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland, og de 4,3 mio. kroner er det største samlede beløb, hospitalsenheden nogensinde har opnået ved fonden.

De fire projekter, der har opnået støtte ved fonden denne gang er:

Udslettelse af Hepatitis C i Region Midtjylland, ved reservelæge Martin Petri Bækby, Diagnostisk Center

(1,623 mio. kroner)

Formålet med projektet er at udslette Hepatitis C virus (HCV) infektioner i Region Midtjylland, da HCV ubehandlet er forbundet med en høj risiko for udvikling af skrumpelever, leverkræft og smitte af andre. Dette skal blandt andet ske ved at tilbyde screening til højrisikogrupper – stofmisbrugere, alkoholikere og patienter med svær psykisk sygdom – på misbrugscentre og på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien samt ved at tilbyde alle diagnosticerede effektiv behandling direkte på de deltagende institutioner og afdelinger, uden krav om fremmøde på specialafdeling.

Atrieflimren: en udfordring for sundhedsvæsenet, ved overlæge Lars Frost, Diagnostisk Center

(880.000 kroner)

Med en forskningsplan er formålet at konsolidere og løfte forskningen i atrieflimren (AF) ved Diagnostisk Center over en femårig periode.

Atrieflimren er en kronisk sygdom, der er forbundet med risiko for dårlig livskvalitet, hjertesvigt, blodpropper, slagtilfælde, demens og død. Mere end 130.000 lever med AF i Danmark, og mere end 20.000 rammes årligt af sygdommen. Frem mod 2060 forventes en 2-3 dobling af antallet af patienter med AF. Dette skyldes primært den aldrende befolkning, men bedre opsporing af sygdommen er også en del af grunden til det kraftigt stigende tal.

Forskning i post-traumatisk hovedpine hos unge, ved postdoc forsker Simple Kothari, Hammel Neurocenter

(595.000 kroner)

Formålet med projektet er at karakterisere og øge forståelsen af de mekanismer, der ligger bag kronisk hovedpine efter en hjernerystelse. Dette vil på sigt kunne sikre en mere præcis diagnostik og mere effektiv behandling af hovedpinen.

Forbedret diagnostik og monitorering af muskelgigt, ved læge Andreas Wiggers Nielsen, Diagnostisk Center

(1,2 mio. kroner)

Formålet med projektet er overordnet at forbedre diagnostik og monitorering af muskelgigt. Muskelgigt er en hyppig betændelsestilstand hos ældre. Lidelsen er karakteriseret ved muskelsmerter, træthed, vægttab og forhøjede betændelsestal. Sygdommen er i dag i høj grad en udelukkelsesdiagnose. Der mangler sikre metoder til at stille diagnosen og monitorere sygdommen