Kunstig intelligens 1040x680.jpg

24-01-2020

Kunstig intelligens kan få en stor rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Derfor har Regionshospitalet Silkeborg ansat en professor til at rådgive og sætte gang i forskningsprojekter inden for området.

Kunstig intelligens, også kaldet machine learning og AI (artificial intelligence), er en gren inden for datalogien, der får maskiner til "at tænke" og dermed gå målrettet efter noget.

Det kan give fordele for fremtidens sundhedsvæsen at blive klogere på, hvor denne teknologi med fordel kan anvendes, mener ledende overlæge Ulrich Fredberg. Han har derfor ansat professor Kim Mouridsen fra Aarhus Universitet til at stå i spidsen for en forskningsindsats inden for kunstig intelligens på Regionshospitalet Silkeborg.

- Vi ser store muligheder i brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Derfor har vi valgt at investere i forskningen inden for området. Det har vi blandt andet gjort ved at ansætte en ny professor, så vi sammen kan blive klogere på, hvor på hospitalet det giver mening at anvende teknologien, siger ledende overlæge Ulrich Fredberg.

Kunstig intelligens skal forbedre sundhedsvæsenet

Teknologien kan skabe værdi i sundhedsvæsenet. For eksempel kan kunstig intelligens ved hjælp af data potentielt identificere sygdom tidligere, end hvad der er muligt i dag. Teknologien kan også potentielt bruges til at sikre en bedre beslutningsstøtte til patienter og pårørende, når de skal træffe svære beslutninger i deres sygdomsforløb.

Målet er at bruge teknologien, hvor det giver mening. Den skal ikke erstatte de varme hænder og den medmenneskelige del af sundhedsvæsenet. Men den skal via data gøre patienternes forløb med udredning og behandling endnu bedre end i dag.

Ønsker at udnytte data bedre end i dag

Kim Mouridsen skal blandt andet styrke forskningsstudier gennem bedre udnyttelse af data via kunstig intelligens, og han skal udvikle praktiske værktøjer, der kan effektivisere og standardisere arbejdsgange på hospitalet.

- Diagnostisk Center er et spændende sted at arbejde med kunstig intelligens, fordi centret spænder over de ni medicinske specialer og radiologi. Derfor er det et ideelt sted at identificere, opdyrke og afprøve nye områder, hvor kunstig intelligens kan styrke både forskning og praksis, siger professor Kim Mouridsen fra Aarhus Universitet.