Ortopædkirurgisk-operation_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

16-04-2020

Nyt multicenterstudie, som udgår fra Rygcentrene i Silkeborg og Sygehus Lillebælt skal undersøge konsekvensen af den nationale nedlukning af planlagt kirurgi i Danmark i forbindelse med Covid-19 epidemien.

Det er første gang i nyere tid, at man udsætter planlagt kirurgi i så stort et omfang i både offentligt og privat regi som sker i forbindelse med den aktuelle omstrukturering og omprioritering af ressourcerne i det danske sundhedsvæsen. Studiets formål er at klarlægge, hvilke konsekvenser en udskydelse af planlagt rygoperation har for den enkelte patient, både på kort og på langt sigt - samt eventuelle, afledte sundhedsøkonomiske konsekvenser deraf.

Studiet undersøger en række parametre vedrørende patienternes almentilstand:

  • Sker der en forringelse under den forlængede ventetid til operation?
  • Er resultatet det samme, som hvis operationen ikke var blevet udsat?

Studiet undersøger desuden patienternes forhold - sygemelding, tilbagevenden til arbejdet eller manglende tilbagevenden til arbejdet samt hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser, det kan have. Studiet skal ud over at belyse konsekvenserne for den enkelte patient og samfundet også bidrage med viden til, hvordan man kan håndtere og eventuelt prioritere i situationer, som kræver nedlukning af planlagt kirurgi.

Ophavsmændene til projektet er afdelingslæge, ph.d. stud. Andreas Kiilerich Andresen fra Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og afdelingslæge, ph.d. Simon Toftgaard Skov fra Rygsektoren, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

På blot otte dage er det på de to matrikler med hjælp fra dedikerede kolleger og assistance fra forskningsenhederne lykkes at nå fra projektidé til projektstart. Der er desuden etableret et samarbejde med deltagelse af yderligere to af landets store centre indenfor planlagt kirurgi i lænderyggen.

Studiet kommer dermed til at indbefatte en stor del af landets samlede planlagte rygkirurgiske patienter, som er påvirket af den aktuelle nedlukning på grund af COVID-19 pandemien. På nuværende tidspunkt anslås studiet at komme til at indbefatte 250-300 patienter.