Kontakt og aftaler i graviditeten

Spørgsmål i graviditeten

Du afsluttes i Fertilitetsklinikken efter en positiv graviditetsscanning. Skanningen ligger normalt i graviditetsuge 7-8.

Derefter skal den primære kontakt være til egen læge, indtil du har været hos din jordemoder første gang.

Efter dit første besøg hos jordemoderen kan du kontakte Jordemoderklinik eller egen læge alt efter behov.

Akutte spørgsmål i graviditeten

Før graviditetsuge 18+0

Kontakt egen læge eller Lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Efter graviditetsuge 18+0

Kontakt vagthavende jordemoder på tlf. 78 44 58 00.

Telefonen er åben døgnet rundt.

Aftaler i graviditeten

Tilbud om jordemoder med viden om fertilitetsbehandling

Om tilbuddet

I Jordemoderklinik har vi jordemødre, som indgår i et samarbejde med Fertilitetsklinikken i Skive. Jordemødrene har specialiseret viden om fertilitetsbehandling.

Vi har derfor et tilbud til dig/jer, som har været i fertilitetsbehandling om at blive fulgt i en af disse konsultationer gennem din/jeres graviditet. Du har mulighed for at bruge tilbuddet uanset, hvor du har fået fertilitetsbehandling.

Jordemødrene sidder i klinikken i Viborg og har konsultation tirsdag eller torsdag. Der er ikke ekstra besøg hos jordemoderen forbundet med tilbuddet.

Hvis din egen læge på henvisningen til Jordemoderklinikken har oplyst, at du er fertilitetsbehandlet, bliver du, hvis det er muligt, tilbudt konsultationer hos en af disse jordemødre.

Afbud og ændre tid

Har du allerede fået en tid, men ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet, og for eksempel ønsker at gå til jordemoder et andet sted, kan du selvfølgelig ændre din tid.

Ring til Jordemoderklinikken på tlf. 78 44 58 10 for at ændre din tid.

Telefontid mandag - torsdag fra kl. 8.00-13.00.

Kost og livsstil efter fertilitetsbehandling

Vægttab

Før eller under fertilitetsbehandlingen har du måske skulle opnå et vægttab. Under graviditeten er det fortsat vigtigt at have fokus på anbefalingerne og de gode vaner, således at vægtøgningen forbliver tilpas i forhold til graviditeten. 

Medicin

Indtag af medicin under graviditeten bør begrænses så vidt muligt, og du bør altid tale med din egen læge omkring dette. Får du fortsat medicin efter din behandling på Fertilitetsklinikken, skal du fortsætte med det som aftalt.

Fysisk aktivitet

Før og under fertilitetsbehandling har du muligvis forholdt dig til særlige anbefalinger for fysisk aktivitet ud fra jeres situation og behandling.

Efter en fertilitetsbehandling kan der være særlige forholdsregler i forhold til fysisk aktivitet, som gælder for dig – også efter opnået graviditet. Er det tilfældet vil du have fået information omkring dette fra Fertilitetsklinikken.

Mere information