Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

I Ortopædkirurgisk Afsnit plejer og behandler vi dig, hvis du har lidelser i knogler, muskler eller led, som kræver indlæggelse. Vi modtager også patienter til amputation.

Vi modtager både akutte patienter og patienter til planlagt indlæggelse.

Det er forskelligt, hvor lang tid du skal være indlagt. Det afhænger af dit forløb.

Faggrupper du møder

I afsnittet møder du forskellige faggrupper.

Faggrupper du kan møde:

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Fysio- og ergoterapeut
 • Serviceassistent
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Lægesekretær

Du kan også møde studerende og elever.

Spørg os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Du bliver indkaldt, når du skal have behandling, der kræver indlæggelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under indlæggelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op 
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra

Husk at medbringe din faste medicin. Når du kommer skal du huske, at fortælle os, hvis du har din egen medicin med.

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du kommer, henvender du dig ved lugen på gangen. Vi viser dig hen til din sengestue, og hjælper dig med at komme på plads.

Du bliver indlagt på en stue, hvor der er plads til flere patienter. I deler toilet og bad.

Der er gratis wifi i afsnittet. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Medicin

Husk altid at fortælle os, hvis du har din egen medicin med. 

Du skal ikke tage din medicin uden at have talt med personalet.

Mad og drikke

Du får 3 daglige hovedmåltider, mens du er indlagt. Derudover er der eftermiddags- og aftenkaffe hver dag.

Personalet serverer maden for dig.

Du kan hele døgnet bede personalet om kolde og varme drikke.

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som for eksempel allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så hjælper vi med at bestille den rette kost.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting.

Det kan for eksempel være:

 • Stuegang
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Genoptræning
 • Samtale med læge og sygeplejerske

Spørgsmål og hjælp

Du kan frit henvende dig til os, hvis du har spørgsmål. Det samme gælder dine pårørende. 

Ortopædkirurgi_Sygeplejerske_DSC5117_1460px.jpg

Når du skal hjem

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når du bliver udskrevet. Det kan for eksempel været til et genoptræningsophold i din hjemkommune.

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • Dit sygdomsforløb
 • Den behandling, du har fået hos os
 • Resultatet af dine undersøgelser
 • Eventuelt aftaler, vi har lavet med dig

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Opfølgning

Vi aftaler med dig, om du skal til opfølgning efter din indlæggelse. Du kan komme til opfølgning i Ortopædkirurgisk Klinik, i et kommunalt tilbud eller hos din egen læge.

Til pårørende

Besøg

Der er fri besøgstid fra kl. 9-21. Dog ikke mellem kl. 12-14, af hensyn til patienternes middagshvil.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden, samt antallet af besøgende på stuen. 

Er I flere pårørende, opfordrer vi til, at I koordinerer besøg og vælger en primær kontaktperson, som har kontakten med os.

Mad og drikke 

Du må gerne spise sammen med patienten, men du skal medbringe egen mad.

Det er muligt at købe mad i kantinen eller kiosken på hospitalet. 

Læs om mad og drikke på Regionshospitalet Viborg 

Overnatning

Du kan ikke overnatte på stuen, men du kan eventuelt overnatte på Patienthotellet, hvis der er plads. Du betaler selv for opholdet.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Høre, hvad der bliver sagt
 • Stille spørgsmål
 • Eventuelt hjælpe patienten med at forberede spørgsmål

Find vej

Adresse

Ortopædkirurgisk Afsnit
Ortopædkirurgi
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Alle 4F
8800 Viborg

Indgang og etage

Indgang F, etage 7

Brug blå trappe eller elevator

Kort 

Se oversigtskort over Regionshospitalet Viborg (pdf)

Kontakt

Telefon

Spørgsmål om afbud og ændring af tid

 • 78 44 65 30

Telefontid: Mandag - fredag fra Kl. 8.00-13.00

Spørgsmål om pleje og behandling

 • 78 44 67 72

Telefontid: Telefonen er åben døgnet rundt.

Vi træffes bedst på følgende tidspunkter:

 • Kl. 10.00-12.00
 • Kl. 16.00-17.00
 • Kl. 19.00-20.00

E-mail

Du kan sende en e-mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Send e-mail til Ortopædkirurgi

Adresse

Ortopædkirurgisk Afsnit 
Ortopædkirurgi 
Regionshospitalet Viborg 
Heibergs Alle 4F 
8800 Viborg

Find vej

Indgang F, etage 7

Brug blå trappe eller elevator

Find vej på Regionshospitalet Viborg