Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen bød velkommen ved torsdagens indvielse af det nye operationsområde i Silkeborg. Se flere fotos fra indvielsen nederst på siden. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Torsdag indviede politikere og medarbejdere formelt de nye operationsfaciliteter og det fusionerede "Operation og Dagkirurgi" i Silkeborg.

05-11-2021

Rød snor, taler og stolte miner prægede billedet, da 1500 kvadratmeter nye operationsfaciliteter torsdag eftermiddag blev indviet på Regionshospitalet Silkeborg.

Indvielsen er kulminationen på flere år med planlægning, byggeri og forskellige udfordringer, og med de nye rammer og en ændret organisering har Center for Planlagt Kirurgi nu fået langt bedre rammer til både avancerede operationer og det stigende antal dagkirurgiske patienter.

Nye rammer – nye muligheder

De nye fysiske rammer tæller i alt 1500 kvadratmeter på hospitalets etage 2, som nu er indrettet med blandt andet fem nye operationsstuer – heraf tre i renhedsklasse 4, hvilket betyder meget i forhold til fleksibilitet og planlægning af eksempelvis rygoperationer, idrætskirurgi og udskiftning af led. Ud over operationsstuerne rummer området også nyt venteområde, sekretariat, opvågning og samtalerum, ligesom personalet har fået ny fælles frokoststue.

Sideløbende med ombygningen har Center for Planlagt Kirurgi gennemført en større organisationsændring, så 150 medarbejdere nu er samlet i den nye enhed "Operation og Dagkirurgi" med fælles ledelse, hverdag og opgaver. Den nye organisering har været en stor opgave for både medarbejdere og ledere og skal sikre optimal udnyttelse af de nye fysiske rammer og give bedre mulighed for at tilpasse sig både nutidens og fremtidens behov.

Center for Planlagt Kirurgi er i forvejen blandt frontløberne i forhold til sammedagsoperationer og dagkirurgi, og allerede i dag gennemføres en stor del af centrets operationer som dag- og sammedagskirurgi, hvor patienterne kommer hjem igen efter få timer på hospitalet. Udviklingen ventes at fortsætte de kommende år, og her vil de nye rammer og den nye organisering spille en afgørende rolle i forhold til at indfri krav og behov.

Første patient i sensommeren

De nye rammer og den fusionerede enhed blev taget i brug i sensommeren, og de første patienter har dermed allerede stiftet bekendtskab med den nye operationsenhed. Ved torsdagens indvielse var - ud over medarbejderne - også inviteret regionens politikere og forskellige samarbejdspartnere.

Selve indvielsen med snoreklip og tale blev foretaget af regionsrådsformand Anders Kühnau, mens sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen på vegne af Hospitalsenhed Midt var vært. Efter den formelle indvielse var der rundvisning i dele af det nye operationsområde.

Læs mere om fusionen og de nye rammer her.

  

Fakta om byggeri og fusion

Areal: Ombygning af i alt 1500 m2

Indhold:

  • 5 nye operationsstuer (heraf 3 i renhedsklasse 4)
  • Ny opvågning
  • Nye samtalerum
  • Nyt venteværelse
  • Nyt sekretariat
  • Ny, samlet personalestue

Økonomi: Ca. 40 mio. kr. (anlægsmidler bevilget af Region Midtjyllands regionsråd)

Fusion: Operationsafsnittet og dagkirurgien er i forbindelse med ombygningen fusioneret til "Operation og Dagkirurgi" med cirka 150 medarbejdere og fælles ledelse