HE Midt er landets bedste til behandling af atrieflimren, konkluderer Dagens Medicin. Men førstepladsen får ikke holdet i Silkeborg til at hvile på laurbærrene. Tværtimod, konstaterer specialeansvarlig overlæge Lars Frost – for en førsteplads forpligter.

Da Dagens Medicin fredag i sidste uge kårede landets bedste inden for hjerte-kar området, blev RH Viborg i første omgang udpeget som vinder i kategorien atrieflimren. I løbet af dagen stod det dog klart, at æren rettelig tilfalder hele HE Midt – og at de gode resultater er skabt af kollegerne i både Viborg og i Silkeborg, som samlet rapporterer ind til RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program).

I Viborg vakte førstepladsen selvsagt stor glæde i Hjertesygdomme, hvor resultaterne i høj grad er skabt gennem en tværfaglig holdindsats.

Læs Hjertesygdommes reaktion på kåringen her.

Og i Silkeborg glæder specialeansvarlig overlæge Lars Frost sig over, at titlen og æren nu er blevet udvidet til at gælde hele HE Midt og dermed altså også holdet i Silkeborg.

- Vi har et bredt og stærkt hold her i Silkeborg, hvor alle spiller en stor rolle i at få givet patienter med atrieflimren en god behandling og undervisning. Vores koncept er udviklet gennem 11 år, og det flotte resultat i år afspejler netop den holdindsats, siger Lars Frost, som understreger, at specialistsygeplejerskerne spiller en afgørende rolle i den forbindelse.

Førstepladsen får dog hverken ham eller kollegerne til at læne sig tilbage i sikker forvisning om, at man nu har skabt det helt perfekte tilbud.

- Man kan altid blive bedre, og det er netop noget af det, vi bruger vores tal og data til. Det giver os viden og indsigt, som vi kan justere vores indsats ud fra og dermed give patienterne et endnu bedre tilbud, forklarer Lars Frost.

Fra blå blink til planlagte forløb

I løbet af de seneste år har han og kollegerne i Diagnostisk Center løbende justeret tilbuddet til patienter med atrieflimren. Således er holdet blandt andet blevet bedre til at benytte telefonkonsultationer, så patienterne – når det er muligt og relevant – kan slippe for turen til sygehuset. Og samtidig er der kommet større fokus på, at få de "bedste" patienter afsluttet hurtigere, så tiden i stedet kan bruges på patienter med større behov. 

I Silkeborg bliver en typisk atrieflimren-patient fulgt af læger og særligt specialistsygeplejerskerne løbende med kontrol og undervisning igennem et år. På den måde lærer patienterne deres sygdom godt at kende og bliver mere trygge ved både symptomer og behandling. De tilknyttede patienter får en direkte og døgnbemandet telefonlinje til en sygeplejerske med ekspertise i atrieflimren og mulighed for at blive ambulant vurderet i Silkeborg ved behov.

- Det betyder, at vi er gået fra blå blink og akutte indlæggelser til langt mere ro og planlagte forløb for patienterne. Vi kan forebygge forværring og forudse forløb i langt højere grad end tidligere, og det er til fordel for både patienter og hospitalet, vurderer Lars Frost.

Flere får atrieflimren

Klinikken i Silkeborg tager ud over patienter fra Silkeborg også imod patienter fra Aarhus og Samsø, og samtidig er antallet af patienter med atrieflimren jævnt stigende, fortæller Lars Frost.

- Atrieflimren er i en vis grad aldersafhængig, og jo ældre, man bliver, jo mere sandsynligt bliver det, at man får atrieflimren. Det kommer så at sige til os alle. Derfor vil den demografiske udvikling med flere ældre også betyde flere patienter med atrieflimren, så der kan være god grund til at sætte ekstra fokus på området og løbende overveje balancen mellem behov og resurser, vurderer Lars Frost.

Dagens Medicin fortsætter sine kåringer af Danmarks Bedste specialer over de kommende uge, inden tidsskriftet fredag i uge 7 kårer landets bedste mindre, mellemstore og store hospitaler.