Om afsnittet

Hvem modtager vi

I Akutafsnit Børn og Unge modtager vi dig, hvis du er under 18 år og er blevet akut syg. 

Vi undersøger og behandler dig, og i de fleste tilfælde kommer du hjem og fortsætter din behandling derhjemme. Du kan også blive indlagt på Børn og Unge Afsnit, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt.

En af dine forældre, eller en anden nær pårørende, kan være sammen med dig hele tiden, når du er hos os.

Vær opmærksom på, at selvom du har fået en planlagt tid, kan der være ventetid. Afsæt derfor god tid til besøget.

Hvem møder du

I afsnittet møder du forskellige faggrupper.

Faggrupper du kan møde:

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Serviceassistent
 • Lægesekretær
 • Fysioterapeut

Spørg os hvis der er noget, du eller dine forældre er i tvivl om. 

Hvis du har drukket eller spist noget giftigt

Hvis du har indtaget noget giftigt - planter, svampe, tabletter, rengøringsmidler, alkohol, stoffer eller andet - er det vigtigt for din behandling, at I medbringer det, du har været i kontakt med eller spist/drukket af.

Få hjælp og rådgivning fra www.giftlinjen.dk

Mens du er indlagt

Meld ankomst i Skadestue og Lægevagt

Når du og dine forældre kommer,  skal I gå hen til receptionen i Skadestue og Lægevagt ved Indgang B, etage 1.

Lægesekretæren fortæller jer, hvilken stue I skal gå til. 

Samtale og undersøgelser

Du møder først en sygeplejerske, som spørger, hvordan du har det, og undersøger dig. 

Efter det er gjort, kommer lægen og undersøger dig. Der kan være ventetid, inden lægen kommer, hvis der er andre syge børn og unge, som skal undersøges før dig.

Når I venter, har vi mulighed for at observere dig, og sygeplejersken kan sætte behandling i gang. 

Plan for behandling

Vi laver sammen med dig og dine forældre en plan for:

 • Hvilke undersøgelser, du skal have
 • Hvor længe, du skal være hos os
 • Om du skal hjem eller indlægges på Børn og Unge Afsnit

Nogle undersøgelser foregår i andre afdelinger på hospitalet. 

Svar på undersøgelser

Du og dine forældre får som udgangspunkt svar på undersøgelser, mens I er hos os.

Hvis svaret først kommer, når du er udskrevet, aftaler vi med jer, hvordan I får svar. 

Sengestue og faciliteter

Du får din egen stue med toilet og bad. 

Der er gratis wifi i afsnittet. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Vi opfordrer til, at du selv tager underholdning, som for eksempel spil eller legetøj, med.

Mad og drikke

Du og dine forældre kan få mad og drikke, mens I er hos os.

Hjælp til at være på hospitalet

Vi får besøg af hospitalsklovne hver uge.

Du kan også bruge forskellige spil og apps, som kan hjælpe, hvis du skal have lavet en undersøgelse eller, når I sidder og venter.

Se vores forslag til gode spil og apps 

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig og dine forældre, hvad I skal gøre, når I kommer hjem.

Vi fortæller om:

 • Hvilken medicin, du skal tage og hvor længe
 • Hvad du skal gøre, hvis du får ondt
 • Om du skal til kontrol eller opfølgning efter din indlæggelse

Du og dine forældre er altid velkomne til at spørge os om din videre plan, hvis I er i tvivl om noget.

Vær opmærksom på, at du kan blive udskrevet på alle tider af døgnet. Også om natten.

Vi laver et udskrivelsesbrev til din egen læge om din indlæggelse hos os.

Hvis du er over 15 år, kan du læse dit udskrivelsesbrev i din digitale journal på sundhed.dk.

Hvis I er ankommet med ambulance

Vær opmærksom på, at I selv skal sørge for transport, når I skal hjem.

Spørgsmål efter udskrivelse

Hvis I har spørgsmål, når I kommer hjem skal I ringe til egen læge eller vagtlæge.

I nogle tilfælde aftaler vi med jer, at vi ringer dagen efter din udskrivelse, hvis vi vurderer, at der er behov for det. 

Til forældre

Børn og unge har brug for støtte fra deres forældre eller andre primære omsorgspersoner under en indlæggelse. Vi forventer derfor, at der under indlæggelsen er minimum 1 forælder eller primær omsorgsperson til stede hele tiden.

Husk at medbringe

Det skal dit barn have med:

 • Sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Fast medicin i original indpakning
 • Toiletsager
 • Behageligt tøj
 • Eventuelt sovedyr, yndlingslegetøj, computer, læsestof eller anden underholdning
 • Eventuelt specialkost

Mindre børn skal også medbringe:

 • Sutteflasker
 • Modermælkserstatning og grød
 • Bleer

Din rolle som forælder

Vi inddrager dig som forælder mest muligt i plejen og behandlingen af dit barn. Dels fordi det er dig, som kender dit barn bedst, og dels fordi det skaber tryghed for dit barn.

Under indlæggelsen kan dit barn blive udsat for mindre behagelige oplevelser, som at få taget blodprøver, få medicin, få lavet undersøgelser eller blive opereret. Her er det vigtigt, at du som forælder samarbejder med personalet om at støtte dit barn.

Du er altid velkommen til at spørge os, hvis du har brug for råd og vejledning.

Spil og apps

I må gerne tage en tablet eller telefon med. Husk at tage hensyn til de andre børn og forældre på afsnittet.

Vi har samlet forskellige spil og apps, som I kan bruge sammen med barnet, når I er på hospitalet. 

Mad og drikke

Forældre spiser gratis med.

Du kan også købe mad i kantinen eller kiosken, eller medbringe mad hjemmefra. Vær opmærksom på, at der ikke er noget køleskab på afsnittet.

Til pårørende

Besøg

Der er fri besøgstid.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen. 

Raske søskende er velkomne til at komme på besøg. 

Børn som har været udsat for smitte med en børnesygdom, må ikke komme på afsnittet.

Mad og drikke 

Du er velkommen til at tage mad og drikke med.

Find vej

Adresse

Akutafsnit Børn og Unge 
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Alle 5B
8800 Viborg 

Indgang og etage

Indgang B, etage 2

Brug grøn trappe eller elevator

Vær opmærksom på, at I skal melde jeres ankomst i Skadestue og Lægevagt ved Indgang B, etage 1

Kort 

Se oversigtskort over Regionshospitalet Viborg (pdf)

Kontakt

Telefon

 • 78 44 50 00

Telefonen er åben døgnet rundt.

E-mail

Du kan sende en e-mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Send e-mail til Børn og Unge

Adresse

Akutafsnit Børn og Unge 
Regionshospitalet Viborg 
Heibergs Alle 5B
8800 Viborg 

Find vej

Indgang B, etage 2

Brug grøn trappe eller elevator

Vær opmærksom på, at I skal melde jeres ankomst ved Skadestue og Lægevagt, Indgang B, etage 1

Find vej på Regionshospitalet Viborg