Uddannelse er en af hospitalsenhedens kerneydelser. Derfor spiller Hospitalsenhed Midt en væsentlig rolle i uddannelsen af fremtidens medarbejdere til gavn for patienter, fag, profession og sundhedsvæsen.

På Hospitalsenhed Midt tilbyder vi:

Uddannelsen af elever og studerende foregår på regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive.

Hospitalsenhed Midt har desuden etableret Læringscenter Midt på Regionshospitalet Viborg. Centeret er til rådighed for alle medarbejdere, studerende og elever, og tilbyder bl.a. færdigheds- og simulationstræning.

Hospitalsenhed Midt tilbyder mange muligheder for efter- og videreuddannelse, fordi vi vægter kompetenceudvikling af vores medarbejdere højt.

Hospitalsenhed Midt har fokus på studerende og elever med anden etnisk baggrund end dansk .

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Hospitalsenhed Midts strategiske sigtelinjer for uddannelse 2017-2019

Kontakt

HR Uddannelse

Heibergs Allé 2
Postbox 130
8800 Viborg

HR@midt.rm.dk

 

Find kontaktperson under den enkelte uddannelse