Om klinikken

Sygeplejeske og patient gennemgår liste

Sygdomme vi behandler

Du kommer hos os, hvis du skal behandles for kroniske smerter.

Med kroniske smerter følger ofte andre udfordringer

Går du rundt med kroniske smerter kan du for eksempel også gå rundt med søvnløshed, hukommelsesproblemer, irritation, mindre overskud, lyd el. lysfølsomhed, svimmelhed, problemer med maven og du kan ikke længere være så aktiv som før. På den måde påvirker en kronisk smertetilstand din egen livskvalitet.

For at hjælpe dig bedst muligt, ser vi på hele din situation.

Biologiske, psykologiske og sociale udfordringer har stor betydning for din smertebehandling.

Læs mere om Smerteklinikken og din behandling

Læs mere om kroniske smerter på smerteinfo.dk

Læs mere om kroniske smerter hos Sundhedsstyrelsen

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper.

Faggrupper du for eksempel kan møde:

 • Speciallæge
 • Sygeplejerske
 • Psykolog
 • Socialrådgiver
 • Fysioterapeut
 • Sekretær

Du kan også møde studerende og elever.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme i behandling hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din egen læge

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

Hvis du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, sender vi brevet til dig som almindelig post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Vi opfordrer til, at du tager en pårørende med.

Inden du kommer, skal du:

 • Udfylde spørgeskemaet som du kan finde i dit indkaldelsesbrev
 • Eventuelt skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig

Husk at medbringe

 • Medicinliste

Afbud

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du ikke kan tage imod den tid, vi har tilbudt dig. Det giver os mulighed for at tilbyde tiden til en anden patient.

Ring gerne indenfor 3 hverdage efter du har modtaget dit indkaldelsesbrev eller hurtigst muligt.

Meld afbud på telefon: 78 41 62 80

Telefontid: Mandag-fredag kl. 9-13

Kørsel til og fra hospitalet

Du kan i nogle tilfælde være berettiget til at få kørselsgodtgørelse eller hjælp til transport til og fra hospitalet.

Læs om reglerne, og se om du kan få tilskud eller hjælp til kørsel her

Søg om kørselsgodtgørelse via tilskud.rm.dk

Parkering ved hospitalet

Husk at betale for din parkering. Du kan få en parkeringsbillet ved de opstillede automater rundt omkring på parkeringspladserne ved hospitalet.

Læs mere om parkering ved Regionshospitalet Silkeborg

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret ved destination A4.

Tag plads i venteområdet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Dit forløb

Informationsmøde

Du vil som din første kontakt med Smerteklinikken blive inviteret til et informationsmøde sammen med andre kommende patienter. Du opfordres til at tage en pårørende med.

Til informationsmødet får du information om smerter og hvordan det er at leve med dem.

Mødet varer cirka 1,5 time inkl. pause.

Indledende samtale med læge og sygeplejerske

Du inviteres efterfølgende til en indledende samtale med en læge og sygeplejerske.

Til samtalen snakker vi om din sygehistorie, livssituation og forventninger til dit forløb i Smerteklinik.

Vi opfordre dig til at tage en pårørende med.

Mødet varer cirka 2 timer.

Behandlingsmuligheder

Din sygehistorie, livssituation og forventninger bliver præsenteret i gruppen af behandlere.

Forløbet afhænger af dine egne ønsker og vores faglige vurdering.

Du bliver kontaktet af en sygeplejerske, som planlægger det videre forløb med dig. 

Dit forløb i Smerteklinik vil altid være individuelt, men kan også indeholde forløb i grupper.

Individuelt forløb

Du kan komme til samtaler og behandling hos en sygeplejerske, læge, psykolog, fysioterapeut og/eller socialrådgiver.

Her kan emnerne for eksempel være:

 • Indsigt i hvad det vil sige at have en smertesygdom
 • Hvordan du bruger dig selv bedst
 • Hvordan du får et hverdagsliv og arbejdsliv til at fungere bedst muligt
 • Tankernes betydning for at håndtere et liv med en smertesygdom

Du kan også få tilbud om at prøve medicinsk behandling, hvis det er relevant.

Holdforløb

Smertetacklingshold

Undervisningen på holdet giver dig viden, redskaber og inspiration som du kan bruge i forhold til at opnå bedre fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau. Deltagernes erfaringer inddrages med henblik på inspiration til bedre smertetackling. Gruppeforløbet giver mulighed for at møde andr,e der også lever med smertesygdom.

Undervisningen er 9 x 2½ time. Der er max 12 deltagere på holdet.

Kropsbevidsthedshold

Tilbyder et øverum til fokuseret kropslig opmærksomhed og bevidst nærvær. Understøtter processen i at skabe sammenhæng og balance mellem krop og hoved, så der bliver bedre overensstemmelse mellem hvad hovedet gerne vil og hvad kroppen rent faktisk kan udholde.

Undervisningen er 8 x 2 timer og varetages af fysioterapeuter. Der er 6-8 deltagere på holdet.

Nedtrapningscafè

Giver mulighed for at patienter, der overvejer eller er i nedtrapning af morfinpræparater, at komme ind og høre lidt om, hvordan nedtrapning foregår. Der er først et oplæg fra smertesygeplejersker i klinikken. Derefter er der 2-3 paneldeltagere, som enten er i gang med nedtrapning, færdig med nedtrapning eller pårørende til en, der er færdig med nedtrapning. Der er mulighed for at deltagerne møder andre personer i samme situation og kan erfaringsudveksle.

Cafeen varer ca 2½ time.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Smerteklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter. Det sker oftest i samarbejde med din egen læge.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i undersøgelsen, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Er den pårørende under 15 år skal deltagelse ske efter aftale med Smerteklinikken

Find vej

Adresse

Smerteklinik
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1A
8600 Silkeborg

Indgang og destination

Indgang A, destination A4

Telefonnummer

 • 78 41 62 80

Telefontid: Mandag - fredag: Kl. 9-13

Kort 

Se oversigtskort over Regionshospitalet Silkeborg (pdf)

Kontakt

Telefon

 • 78 41 62 80

 Telefontid: Mandag-fredag: Kl. 9-13

E-mail

Du kan sende en e-mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Send email til klinikken

Adresse

Smerteklinik
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1A
8600 Silkeborg

Find vej

Indgang A, destination A4

Find vej på Regionshospitalet Silkeborg

 

Hotline for læger