Om afsnittet

Nyfødte vi modtager

I Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte plejer og behandler vi tidligt nyfødte og syge nyfødte. Vi modtager nyfødte, der er født fra uge 28.

Vi har 7 kuvøsestuer og 7 familieværelser.

Det er meget forskelligt, hvor lang tid et forløb hos os varer. Nogle forløb kan være lange, mens andre varer få timer eller dage. 

Faggrupper I møder

I afsnittet møder I forskellige faggrupper.

Faggrupper I kan møde:

  • Læge
  • Sygeplejerske
  • Serviceassistent
  • Fysioterapeut
  • Lægesekretær

I kan også møde studerende.

Spørg os, hvis der er noget, I er i tvivl om. 

Følg jeres forløb i Emento

I afsnittet tilbyder vi jer at følge jeres forløb i en app, der hedder Emento. I appen får I information, som er tilpasset lige netop jeres situation og jeres barns forløb.

Det kan for eksempel være information om brug af CPAP og gode råd til pleje af jeres for tidligt fødte barn. I finder også praktisk information om afsnittet.

Når jeres barn er indlagt

Når I kommer hos os, vurderer vi, om jeres nyfødte skal indlægges på en kuvøsestue, eller om I kan bo på et familieværelse sammen med jeres nyfødte. Det afhænger, af hvad jeres nyfødte har behov for.

Kuvøsestuer

Kuvøsestuerne er indrettet med god plads til det enkelte barn og jer som forældre. I må være så meget omkring jeres barn, som I ønsker.

I får også tildelt et værelse på Patienthotellet, hvor I kan tage bad og sove. I vælger selv om I vil spise gratis med på afsnittet, eller om I vil spise i Patienthotellets restaurant. Vær opmærksom på, at der er andre regler for betaling af måltider på Patienthotellet.

Vi har en del overvågningsudstyr på kuvøsestuerne, og det kan for nogle virke lidt skræmmende, men det er en hjælp for personalet til at holde øje med barnet i den periode, der er behov for tæt observation.

Når der lyder en alarm, kan det betyde, at barnet har brug for hjælp, men det kan også skyldes, at barnet blot bevæger sig. Personalet kender forskel på alarmlydene og ved, hvilke lyde der kalder på indgriben.

Familieværelser

I familieværelserne bor I sammen med jeres barn. Værelserne er indrettet med to senge til jer forældre og en puslestation.

Alle familieværelser har eget bad og toilet, samt køleskab til jeres barns mælk og eget brug.

Håndhygiejne

Din håndhygiejne er utrolig vigtig, da alle små og syge nyfødte børn er særlig modtagelige for infektioner, og sammen med personalet har du en vigtig rolle i at være med til at beskytte din nyfødte. 

Inden du går ind på stuen, skal du:

  • Tage ur og smykker af hænder og håndled 
  • Vaske og spritte hænder

Herefter skal du huske at:

  • Spritte hænder, før du rører ved rene ting
  • Spritte hænder, når du igen går fra din nyfødte
  • Vaske og spritte hænder, hvis du har skiftet barnet eller gjort andre ting, hvor dine hænder er blevet fugtige og snavsede

Læs mere i Region Midtjyllands vejledning om god håndhygiejne

Mad og drikke

I får fuld forplejning, når I er hos os.

I kan hele døgnet hente kolde og varme drikke i spisestuen.

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som f.eks. allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet, når I kommer, så hjælper vi med at bestille den rette kost.

Dagens forløb

Stuegang

Der er som udgangspunkt stuegang i hverdagene mellem kl. 9-13.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske kommer og snakker med jer, og undersøger jeres barn ved behov. Vi aftaler også sammen med jer, om der skal ske ændringer i pleje og behandling.

Besøg

Vi har ingen faste besøgstider. Det giver jer forældre mulighed for at planlægge besøg efter jeres og jeres barns døgnrytme. Dog anbefaler vi, at I på kuvøsestuerne begrænser besøg til 2 gange dagligt og ikke om formiddagen på hverdage, hvor der er mange aktiviteter i afsnittet.

I har mulighed for at vælge 1 nær støtteperson, som frit må være omkring jer, som I ønsker.

Raske søskende er velkomne til at komme på besøg. 

Spørgsmål og hjælp

I kan frit henvende jer til os, hvis I har spørgsmål. Det samme gælder jeres pårørende. 

I får tilknyttet 3-4 kontaktpersoner fra plejegruppen og eventuelt en læge, når I kommer til afsnittet. 

Netværk og støtte

Når I er hos os, har I mulighed for tale med en psykolog eller hospitalspræst. Spørg personalet, hvis det er noget for jer.

En gang om ugen er der forældrecafé, hvor I kan møde andre forældre og få viden om at have et for tidligt født barn. 

Få også råd og vejledning i:

Når I skal hjem

Hjemmebehandling

Hjemmebehandling betyder, at I er indlagt i eget hjem. Det forudsætter, at barnet kan klare sig på egne vilkår, men stadig får sondemad. Vi oplærer jer grundigt, inden I kommer hjem, og har mulighed for at rådgive og vejlede over telefon og video.

Udskrivelse

Det er vigtigt for os, at I føler jer helt trygge ved at komme hjem.

Inden jeres barn bliver udskrevet, taler vi med jer om jeres eventuelle bekymringer og spørgsmål. 

Vi kontakter også jeres kommende sundhedsplejerske, inden I skal hjem, hvis I giver samtykke til det.

I er altid velkomne til at spørge os om den videre plan, hvis I er i tvivl.

Til pårørende

Besøg

Du må gerne komme på besøg, hvis du er over 16 år og rask. 

Vi har ingen faste besøgstider.

Aftal altid med forældrene, om I kan komme på besøg og vær opmærksom på, at der kun er plads til 2-3 besøgende af gangen.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden, samt antallet af besøgende på stuen. 

Mad og drikke 

Du må gerne spise sammen med familien på afsnittet.

Der er mulighed for at købe mad i kantinen eller kiosken på hospitalet. 

Læs om mad og drikke på Regionshospitalet Viborg 

Find vej

Adresse

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte 
Børn og Unge 
Regionshospitalet Viborg 
Banevejen 7C 
8800 Viborg

Indgang og etage

Indgang C, etage 6

Brug blå trappe eller elevator

Kort 

Se oversigtskort over Regionshospitalet Viborg (pdf)