Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Om afsnittet

Rehabilitering på VCR

Du bliver indlagt på Afsnit for Rygmarvsskade, hvis du har fået en skade i rygmarven. Din skade kan være opstået som følge af:

 • En ulykke, hvor rygsøjlen beskadiges og rygmarven påvirkes
 • Sygdom eller misdannelser i rygsøjlen og rygmarven, fx tumor, blødning eller medfødt rygmarvsbrok

Læs mere om rygmarvsskader

Din indlæggelse hos os er altid planlagt.

Når du kommer til os, vil vi i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende skabe rammer og muligheder for, at du kan få en meningsfuld hverdag i dit eget hjem. 

Det gør vi konkret ved:

 • Træning af daglige gøremål og aktiviteter
 • Fysisk træning
 • Samarbejde med din kommune og eventuelt kommunens hjemmepleje
 • Vejledning og test af hjælpemidler
 • Samtaler for dig og dine pårørende
 • Undervisning og rådgivning om livet med en rygmarvsskade
 • Samtaler og møder med mentorer (tidligere indlagte og pårørende)
 • Behandling af dine eventuelle andre sygdomme

Faggrupper du møder

I afsnittet møder du forskellige faggrupper.

Du kan for eksempel møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Psykologer
 • Lægesekretærer
 • Serviceassistenter

Du kan også møde studerende og elever, og flere dage om ugen kan du møde vores mentorkontaktpersoner.

Læs mere om mentorordningen

Der er 35 sengepladser på afsnittet.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan blive indlagt til et rehabiliteringsforløb, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din egen læge
 • En anden hospitalsafdeling

Første kontakt med os

Hvis du bliver indkaldt hjemmefra

Du bliver ringet op af os, hvor vi aftaler:

 • Hvornår du skal komme til indlæggelse
 • Hvad du eventuelt skal forberede hjemmefra

Hvis du er indlagt på en anden afdeling

Vi kontakter den afdeling, du er indlagt på, og aftaler tidspunktet for overflytning. 

Du og dine eventuelle pårørende får besked om, hvornår du skal overflyttes til os af den afdeling, du er indlagt på.

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Toiletsager
 • Dit sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Medicin i original emballage
 • Hjælpemidler, for eksempel kørestol eller rollator.
 • Behageligt tøj og træningstøj

Du må også gerne medbringe:

 • Bøger og blade
 • Kreative sysler
 • Smartphone, Ipad eller lignende
 • Bærbar computer
 • Billeder eller andre personlige ting til din sengestue

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du kommer, bliver du modtaget af personalet, som hjælper dig med at flytte ind på din stue.

Du får information om, hvordan din dag kommer til at foregå, mens du er indlagt i afsnittet.

Sengestue

Du får din egen stue, med eget toilet og bad. 

Der er også et Smart-TV og trådløst internet.

Faciliteter på afsnittet

Vi er en del af Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR). Centeret ligger ned til Søndersø i Viborg.

På centeret har vi:

 • Café og spiseområde
 • Varmtvandsbassin
 • Opholdsområder med udsigt til søen
 • Træningslokaler med maskiner
 • Værksted til træarbejde og lignende
 • Træningskøkken med køleskab, hvor du kan opbevare din egen mad

Mad og drikke

Du spiser sammen med de andre patienter i det fælles caféområde.

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Hverdage fra kl. 7.30-10 / weekender fra kl. 8.00-10.30
 • Frokost: Kl. 12.00-12.45
 • Aftensmad: Kl. 17.30-18.00.

Ugens menu hænger på væggen i caféen.

Du kan hente kaffe, the og vand i caféområdet. Der er ét stykke brød eller kage til indlagte patienter om eftermiddagen. Pårørende medbringer eget brød og kage.

Specialkost

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som for eksempel overfølsomheder eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Din kontaktperson kan hjælpe med at bestille den rette kost.

Hverdagen på afsnittet

Din træning foregår hele døgnet

I løbet af dagtimerne laver vi mange forskellige helt almindelige aktiviteter, som alle er en del af din rehabilitering.  

Du laver også fysisk træning. Det kan for eksempel være:

 • Styrketræning
 • Balancetræning

Træningen foregår både individuelt og på hold. 

Træning af daglige rutiner

Vi lægger stor vægt på at træne daglige rutiner.

Daglige rutiner kan for eksempel være:

 • At komme ind og ud af sengen
 • Bad og toiletbesøg
 • På- og afklædning
 • Færden i kørestol, med stokke eller rollator
 • Madlavning
 • Spisning

Vi har meget fokus på, at træningen foregår i en naturlig sammenhæng. Det betyder, at når du for eksempel skal lære at klæde dig på, så foregår det om morgenen efter badet, og hvis du skal øve dig i at spise, så foregår det ved spisetiderne.

Vi guider og hjælper dig med det, du ikke kan selv.

Mulighed for fritidsaktiviteter

Om aftenen kan du frit bruge vores fællesområder med spil og tv. Du har også mulighed for at køre, cykle eller gå en tur rundt om søen eller deltage i lokale handicapidrætshold.

Du kommer hjem i weekenden, hvis det er muligt

Målet med dit forløb hos os er, at du skal kunne klare dig bedst muligt hjemme hos dig selv. Det er derfor en vigtig del af din rehabilitering, at du så hurtigt som muligt er hjemme i weekenden. 

Du får hjælp af den kommunale hjemmepleje, når du er hjemme på weekend. Vi aftaler hjælpen med hjemmeplejen.

Tværfagligt team

Når du kommer, får du et team af faste kontaktpersoner, som sammen med dig planlægger dit forløb og målet med din rehabilitering.

Du får en primær kontaktperson fra teamet, som er ansvarlig for dit forløb.

Teamet består af en:

 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistent
 • Patientansvarlige læge
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Socialrådgiver
 • Psykolog

Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og ressourcer når vi planlægger dit forløb sammen med dig.

Teamet følger dig tæt under hele dit forløb. Vi holder forskellige møder med dig og dine pårørende, imens du er hos os, hvor vi løbende taler om dine mål, og hvordan det går.

Temadage og sociale arrangementer

Du kan lære om rygmarvsskader til vores temadage, og være med til sommerfest, foredrag og meget andet.

Læs mere om tilbuddene:

Når du skal hjem

Overgang til udskrivelse

Udslusningspatient

I den sidste del af din indlæggelse fokuserer vi på, at overgangen fra din indlæggelse til du skal hjem, bliver så tryg som muligt. Det kalder vi, at du bliver udslusningspatient. 

Du og dit team aftaler sammen, hvornår du er klar til at blive udslusningspatient. Når du er udslusningspatient, er du hjemme hver weekend. Vi lægger sammen en plan for de mål, du skal nå, når du er hjemme.

Det kan for eksempel være, at:

 • Mødes med familie, venner og naboer
 • Tage ud at handle 
 • Deltage i forskellige aktiviteter med familie og venner
 • Træne forflytninger under de vilkår, der er hjemme hos dig selv
 • Have ansvar for at tømme blæren døgnet rundt

Vi evaluerer og justerer løbende i dine mål ud fra de erfaringer, du gør dig.  

Træningslejlighed

Vi har to træningslejligheder.

Lejlighederne har eget toilet, bad og køkken. Her har du mulighed for at bo i den sidste del af din indlæggelse. 

Formålet med at bo i lejligheden er, at du skal prøve at klare dig så selvstændigt som muligt.

Du får den hjælp, der er nødvendig for dig. 

Du kan for eksempel træne, at:

 • Købe ind
 • Lave mad
 • Vaske tøj
 • Holde orden i lejligheden

Mens du bor i lejligheden fortsætter du med at træne og deltage i aktiviteter, som da du boede på sengeafsnittet.

Udskrivelse

Planlægning af din udskrivelse

Det er meget forskelligt, hvor lang tid vores patienter er indlagt. Det kan variere fra nogle uger og op til flere måneder. Det kommer an på omfanget af din skade, og hvor meget du kan.

Du bliver typisk udskrevet, når du:

 • Kan fortsætte din træning i samarbejde med din kommune
 • Har fået afklaret, hvilken hjælp du har brug for i dagligdagen

Vi planlægger din udskrivelse i samarbejde med dig og dine pårørende.

Udskrivelsesbrev

Når du bliver udskrevet laver vi et udskrivelsesbrev (en epikrise).

I epikrisen finder du:

 • Information om, hvor du har været indlagt
 • En kort beskrivelse af dit forløb
 • Hvad der skal ske, når du kommer hjem
 • De aftaler du har lavet med os

Du kan læse epikrisen på sundhed.dk cirka 3 dage efter, at du er blevet udskrevet. Vi sender også epikrisen til din egen læge.

Opfølgning i Klinik for Rygmarvsskade

Du og dit team vurderer, hvilken opfølgning du har brug for efter din indlæggelse.

Du kommer til opfølgning i Klinik for Rygmarvsskade.

Når du kommer til opfølgning, taler vi om:

 • De problematikker, der har været under indlæggelsen
 • Din aktuelle helbredstilstand
 • Forebyggelse af komplikationer, der kan opstå som følge af en rygmarvsskade

Du kommer typisk til opfølgning i klinikken. Vi har også mulighed for at ringe dig op, hvis du ønsker det. 

Ring til os 

Du har altid mulighed for at ringe til os, hvis du har brug for råd eller vejledning. 

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende i forskellige foreninger og netværk:

Til pårørende

Besøg

Du må gerne komme på besøg.

Vi har ingen besøgstider, men der skal være nattero kl. 22. Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen.

Børn er velkomne

Børn er meget velkomne til at komme på besøg. Aftal gerne med personalet, hvis der kommer børn.

Mad og drikke

Du er velkommen til at spise med til måltiderne. Der er egenbetaling, og måltiderne skal bestilles forud i receptionen senest 2 dage før kl. 12. Spørg i receptionen for priser og ugens menu.

I vores café kan du købe kaffe og the. Du må gerne tage brød eller kage med. 

Overnatning

Du kan eventuelt overnatte på Patienthotellet.

Din rolle som pårørende

Samarbejdet med dig som pårørende er en vigtig del af patientens rehabiliteringsforløb. 

Du er velkommen til følge patienten i dagligdagen, hvis patienten ønsker det.

Du kan deltage i:

 • Stuegang
 • Teammøder
 • Målsætningsmøder
 • Forløbsmøder
 • Dagligdagen på centeret

Tal med personalet om dine ønsker og behov.

Børn som pårørende

Som barn kan det være svært at forstå, hvad der sker når mor, far eller et andet familiemedlem bliver syg eller kommer til skade.

Du kan hjælpe dit barn ved at:

 • tale med barnet om sygdommen i et sprog, som passer til deres alder
 • overveje om barnet har brug for at tale med en psykolog
 • kontakte skole eller daginstitution og fortælle om familiens situation.

 

Find vej

Adresse

Afsnit for Rygmarvsskade 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade 
Neurologi 
Regionshospitalet Viborg 
Søndersøparken 11 
8800 Viborg 

Kort 

Afsnit for Rygmarvsskade er en del af Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR). Centeret ligger ved Regionshospitalet Viborg.

Oversigtskort over Vestdansk Center for Rygmarvsskade (pdf)

Kontakt

Telefon

 • 78 44 61 50

Telefontid: Mandag - fredag: Kl. 8-13

E-mail

Du kan sende en e-mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Send e-mail til klinikken

Adresse

Afsnit for Rygmarvsskade
Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Neurologi
Regionshospitalet Viborg
Søndersøparken 11
8800 Viborg