Om afsnittet

Intensiv i Silkeborg er et højtspecialiseret afsnit

Intensiv er et højtspecialiseret afsnit, der varetager plejen og behandlingen af svært kritisk syge patienter. Patienterne kommer fra medicinsk eller kirurgisk afsnit med behov for intensiv observation, pleje og behandling. Der kan i dagtiden komme akutte patienter direkte på afdelingen. Patienterne kan være akut syge på grund af for eksempel allergi eller svær infektion. Nogle tilstande kræver meget specialiseret behandling - eksempelvis dialysebehandling - og disse patienter bliver derfor overflyttet til specialafdelinger på andre hospitaler.

Patientbehandlingen planlægges i et samarbejde mellem intensivlæger og lægerne fra patientens stamafdeling. Sygeplejen varetages af sygeplejersker med viden om pleje af kritisk syge og neurorehabilitering. En stor del af sygeplejerskerne er specialuddannede intensivsygeplejersker.

Der er et omfattende tværfagligt setup omkring patienterne. Intensiv rummer også NISA patienterne, afsnittet er et Neuro Intensivt Step Down Afsnit. NISA patienterne kommer fra de neurokirurgiske intensive afdelinger i hele Danmark, og er visiteret til Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Patienter vi observerer og behandler

Vi modtager patienter, som har behov for intensiv observation, pleje og behandling døgnet rundt. Vi hjælper patienten til at undvære respirator og samtidig begynde tidlig rehabilitering efter hjerneskade.

Som pårørende skal du være opmærksom på, at patienten kan være omgivet af meget udstyr og personale. 

Vi modtager patienter fra andre afsnit på Regionshospitalet Silkeborg og patienter fra neurokirurgiske intensive afsnit i hele Danmark.

Nogle patienter, som ligger i behandling med respirator, tilbydes Luft i Suction Aid (LISA). Metoden gør, at patienten har mulighed for at kunne tale.

Læs mere om LISA-metoden

Faggrupper du møder

I Intensiv møder du forskellige faggrupper.

Du kan for eksempel møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Serviceassistenter
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Bioanalytikere
 • Sekretærer
 • Bedøvelsesoverlæger/intensivlæger
 • Neuropsykolog 
 • Neurolog 
 • Logopæd
 • Socialrådgiver

Du kan også møde studerende. 

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Din rolle som pårørende er vigtig.

Du kan hjælpe os ved at fortælle om patientens sygehistorie og forløb op til indlæggelsen.

Patientens tilstand gør, at det kan være svært at kommunikere ønsker og behov. Derfor kan du som pårørende, der kender patientens vaner, rutiner og interesser, være en stor hjælp, til at vi kan yde den bedste behandling og pleje til patienten.

Det vil være en stor hjælp for os, hvis kontakten mellem familien og Intensiv/NISA sker via 1 kontaktperson, som herefter kan informere resten af familien. Derved får vi mest mulig tid hos patienten.

Det kan være svært at være pårørende til en patient på Intensiv

Det kan være svært at være pårørende på Intensiv. Man kan være bekymret og bange og føle sig magtesløs, mens man samtidig prøver at forstå alt det nye, der sker.

Tal gerne med personalet om det, der bekymrer dig, eller snak med familie og venner. Nogle pårørende har glæde af at skrive dagbog og derigennem sætte ord på tanker og følelser og måske holde styr på noget af alt det, der sker.

For pårørende kan det være en balancegang både at passe det derhjemme og samtidig være på hospitalet. Vi ved, at mange pårørende gerne vil være så meget som muligt på hospitalet.

Samtidig er det vigtigt, at du ikke slider sig selv helt ned, og det er helt i orden at "holde fri" fra hospitalet, når du har brug for det. Du kan altid ringe ind hjemmefra for at høre, hvordan det går.

Der er åbent for besøg fra pårørende fra kl. 9-21. 

Børn og unge er velkomne

Børn og unge som er nære pårørende til patienten er velkomne til at komme på besøg. Aftal gerne med os, hvis der kommer børn eller unge.

Det er en god idé at forberede barnet eller den unge, inden I kommer. 

Se en kort film, hvor du får du gode råd til, hvordan du bedst forbereder dit barn inden et besøg på Intensiv.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Brug af mobil eller tablet

På afsnittet skal telefonen anvendes med omtanke og være på lydløs. Overvej om du kan forlade afdelingen, hvis du skal føre en længere samtale, eller overvej om det kan vente til du kommer hjem.

Hvis du har brug for hospitalets trådløse netværk: 

 • Vælg netværket "RegionMIDT–Gaest"
 • Åbn din browser og gå ind på hotspot.rm.dk, hvor du logger ind med enten CPR, MitID eller SMS

Mad og drikke 

I vores pårørenderum er der køleskab og mulighed for at lave kaffe/te. 

Det er muligt at købe mad i hospitalets kantine. 

Læs om mad og drikke på Regionshospitalet Silkeborg

Håndhygiejne

Vores patienter er meget syge og modtagelige for infektioner. Det er derfor ekstra vigtigt, at du som pårørende har god håndhygiejne. Der er håndvaske på alle stuer, og vi opfordrer til at bruge håndsprit efter vask.

Din kontakt med os

Du kan som pårørende altid kontakte os på telefon:

 • 78 41 66 56

De bedste træffetidspunkter er:

 • Kl. 8.30-14.30
 • Kl. 16-22.30
 • Kl. 24-06.30

Efter aftale med personalet kan du få udleveret det nummer, der går direkte til den sygeplejerske, der passer patienten.

Find vej

Kontakt

Telefon

 • 78 41 66 56

Intensiv er døgnbemandet.

E-mail

Du kan sende en e-mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Skriv til Intensiv

Adresse

Intensiv
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1A
8600 Silkeborg

Find vej

Indgang B, destination B2

Find vej på Regionshospitalet Silkeborg