Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

I Ortopædkirurgisk Afsnit modtager vi dig før og efter din operation.

Du bliver indlagt i forbindelse med en planlagt operation og skal gennemgå et særligt forløb.

Vi modtager dig, hvis du skal have foretaget:

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad du skal behandles for. 

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper.

Faggrupper du for eksempel kan møde:

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistent
 • Serviceassistent
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut

Du kan også møde studerende og elever.

Spørg os, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis den, du spørger, ikke kan svare, vil vedkommende hjælpe dig, så du får de svar, du har brug for.

Kørsel til og fra hospitalet

Du kan i nogle tilfælde være berettiget til at få kørselsgodtgørelse eller hjælp til transport til og fra hospitalet.

Læs om reglerne, og se om du kan få tilskud eller hjælp til kørsel her

Søg om kørselsgodtgørelse via tilskud.rm.dk

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Du bliver indkaldt, når du skal have en operation, der kræver indlæggelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under indlæggelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op 
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Det er ligeledes vigtigt, at du forbereder dig ud fra det udleverede materiale, som du har fået i klinikken. Husk at læse alle bilag.

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Din faste medicin i original indpakning
 • Toiletsager
 • Eventuelt hjælpemidler

Vi opfordrer dig til, at gå i eget tøj under indlæggelsen.

Du er velkommen til at tage en pårørende med.

Parkering ved hospitalet

Husk at betale for din parkering. Du kan få en parkeringsbillet ved de opstillede automater rundt omkring på parkeringspladserne ved hospitalet.

Læs mere om parkering ved Regionshospitalet Silkeborg

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du kommer melder du din ankomst i receptionen. Vi viser dig hen til din sengestue, og hjælper dig med at komme på plads. 

Vi fortæller dig også, hvilket tidspunkt du kan forvente, at skulle opereres.

Sengestue og faciliteter

Du får din egen seng på en stue med adgang til toilet og bad. Der er et fjernsyn ved sengen.

Der er gratis wifi i afsnittet. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit CPR-nummer.

Mad og drikke

Du får tre daglige hovedmåltider, mens du er indlagt. Derudover er der eftermiddags- og aftenkaffe hver dag.

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Kl. 7.30-9
 • Middagsmad: Kl. 11.45-12.30
 • Eftermiddagskaffe: Kl. 14-15.30
 • Aftensmad: Kl. 17.30-18.15
 • Aftenkaffe: Kl. 19-20.30

Læs om mad og drikke på Regionshospitalet Silkeborg

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som for eksempel allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Kontakt os senest to dage før, så vi kan bestille den rette kost til dig, hvis ikke det er oplyst i forbindelse med opskrivning til operation. 

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting.

Det kan for eksempel være:

 • Stuegang/samtale med læge og/eller sygeplejerske
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Genoptræning

Vi opfordrer til, at dine pårørende er med til stuegang/samtale.

Til pårørende

Besøg

Besøgende er velkomne i afsnittet, dog henstiller vi til, at man respekterer middagshvil mellem kl. 12.30 - 13.30.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse eller udvide besøgstiden, samt antallet af besøgende på stuen. 

Mad og drikke 

Du må gerne spise sammen med patienten, men du skal medbringe egen mad.

Det er muligt at købe mad i kantinen eller kiosken på hospitalet. 

Læs om mad og drikke på Regionshospitalet Silkeborg

Overnatning

Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at overnatte på stuen.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • Høre, hvad der bliver sagt
 • Stille spørgsmål
 • Eventuelt hjælpe patienten med at forberede spørgsmål

Find vej

Adresse, telefonnummer og kort

Adresse

Ortopædkirurgisk Afsnit
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1A
8600 Silkeborg

Indgang og destination

Indgang A, destination A5

Telefonnummer

 • 78 41 61 56 
 • 78 41 61 32 

Sengeafsnittet er døgnbemandet

Kort 

Ortopædkirurgisk Afsnit ligger ved Indgang A ved destionation A5.

Se oversigtskort over Regionshospitalet Silkeborg (pdf)

Kontakt

Telefon

 • 78 41 61 56
 • 78 41 61 32 

Sengeafsnittet er døgnbemandet

E-mail

Du kan sende en e-mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Skriv til klinikken

Adresse

Ortopædkirurgisk Afsnit
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1A
8600 Silkeborg

Find vej

Indgang A, destination A5

Find vej på Regionshospitalet Silkeborg