Om klinikken

Patient med krykker

Sygdomme vi behandler

Du er henvist til os, fordi du skal undersøges eller behandles for en lidelse i din hofte.

Undersøgelsen kan give svar på:

 • Hvilken lidelse du har
 • Hvilken behandling du skal have
 • Om en eventuel hofteoperation er nødvendig

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper.

Du kan for eksempel møde:

 • Speciallæger (Hoftekirurger)
 • Specialiserede fysioterapeuter
 • Ortopædkirurgiske sygeplejersker
 • Lægesekretærer
 • Serviceassistenter

Du kan også møde studerende og elever.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme til undersøgelse hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din egen læge
 • En speciallæge
 • En anden hospitalsafdeling

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

Hvis du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, sender vi brevet til dig som almindelig post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt. skal gøre hjemmefra

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Vi opfordrer til, at du tager en pårørende med.

Inden du kommer, skal du:

 • Udfylde oplysningsskema og medicinliste

Afbud

Kontakt os hurtigst muligt

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du ikke kan tage imod den tid, vi har tilbudt dig. Det giver os mulighed for at tilbyde tiden til en anden patient.

Ring gerne indenfor 3 hverdage efter du har modtaget dit indkaldelsesbrev eller hurtigst muligt.

Til besøg i Hofteklinikken:

Meld afbud på telefon: 78 41 63 60

Telefontid: Mandag – fredag kl. 9-13

Afbud til indlæggelse:

Meld afbud på telefon: 78 41 63 00

Telefontid: Mandag – fredag kl. 9-13

Afbud til 3 ugers kontrol:

Meld afbud på telefon: 78 41 61 35

Telefontid: Mandag – fredag kl. 8 – 15

Kørsel til og fra hospitalet

Du kan i nogle tilfælde være berettiget til at få kørselsgodtgørelse eller hjælp til transport til og fra hospitalet.

Læs om reglerne, og se om du kan få tilskud eller hjælp til kørsel her

Søg om kørselsgodtgørelse via tilskud.rm.dk

Parkering ved hospitalet

Husk at betale for din parkering. Du kan få en parkeringsbillet ved de opstillede automater rundt omkring på parkeringspladserne ved hospitalet.

Læs mere om parkering ved Regionshospitalet Silkeborg

Dit besøg

Når du ankommer

Vær opmærksom på, at der er to forskellige steder afhængig af, om du skal til forundsøgelse eller kontrol. Læs i dit indkaldelsesbrev, hvad du skal.

Scan dit sundhedskort

Når du kommer, scanner du dit sundhedskort på ankomststanderen. Tag plads i venterummet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Dit forløb

Du kommer ind til en undersøgelse hos en Ortopædkirurgisk speciallæge eller specialiseret fysioterapeut. 

Ud fra undersøgelsen besluttes, hvad det videre forløb skal være.

Eksempler på videre forløb:

 • Henvisning til træning, rygestop, vægttab
 • Anlæggelse af diagnostisk blokade

Hvis du tilbydes operation

Hvis vi tilbyder dig en operation, skal du til flere samtaler og undersøgelser.

Du modtager en indkaldelse til en fornyet besøg. Forud for dette besøg skal du have taget blodprøver og eventuelt hjertekardiogram. Du skal også læse informationsmaterialet igennem.

Du kan opleve ventetid mellem samtalerne. Du skal afsætte 2-3 timer til hele besøget.

Du kommer først til at tale med en sygeplejerske.

Sygeplejersken vil sammen med dig:

 • Tale om dit videre forløb
 • Planlægge din indlæggelse
 • Tale om din livsstil i forhold til træning, rygning og vægt

Herefter taler du med en bedøvelseslæge- eller sygeplejerske.

Din operation

Vi sender et nyt indkaldelsesbrev til dig med information om operationen, og hvad du skal forberede.

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Eksempler på forberedelse:

 • Faste
 • Transport til og fra hospitalet
 • Eventuelt indkøb af smertestillende medicin

Vær opmærksom på, at operationen kan blive aflyst, hvis du for eksempel har glemt at faste eller har taget medicin på operationsdagen

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Hofteklinik, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan for eksempel være:

 • Egen læge
 • Privat fysioterapeut
 • Et kommunalt tilbud

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i undersøgelsen, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Til besøg i Hofteklinikken:

Meld afbud på telefon: 78 41 63 60

Telefontid: Mandag – fredag kl. 9-13

Afbud til indlæggelse:

Meld afbud på telefon: 78 41 63 00

Telefontid: Mandag – fredag kl. 9-13

Afbud til 3 ugers kontrol:

Meld afbud på telefon: 78 41 61 35

Telefontid: Mandag – fredag kl. 8 – 15

E-mail

Du kan sende en e-mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Send e-mail til klinikken

Adresse

Hofteklinik 
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1A 
8600 Silkeborg

Find vej

Forundersøgelse og forberedende samtale

Indgang A, destination A2

Kontrol i Hofteklinikken

Indgang G, destination G2

Find vej på Regionshospitalet Silkeborg