Om klinikken

Lidelser vi undersøger og behandler

Du kommer hos os, hvis du skal undersøges eller behandles for ryglidelser i lænden.

 Undersøgelsen kan give svar på:

 • Hvilken lidelse du har
 • Hvilken behandling du skal have
 • Om en eventuel rygoperation er nødvendig

Vi samarbejder tæt med Medicinsk Rygklinik.

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper.

Du kan for eksempel møde:

 • Speciallæge (rygkirurg)
 • Forundersøgende fysioterapeut
 • Sygeplejerske
 • Lægesekretær
 • Serviceassistent

Du kan også møde studerende og elever.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme til undersøgelse hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din egen læge
 • En speciallæge
 • En anden hospitalsafdeling

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

Hvis du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, sender vi brevet til dig som almindelig post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt. skal gøre hjemmefra

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Vi opfordrer til, at du tager en pårørende med.

Inden du kommer, skal du:

 • Udfylde spørgeskema og medicinliste
 • Eventuelt skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig

Afbud

Kontakt os hurtigst muligt

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du ikke kan tage imod den tid, vi har tilbudt dig. Det giver os mulighed for at tilbyde tiden til en anden patient.

Ring gerne indenfor 3 hverdage efter du har modtaget dit indkaldelsesbrev eller hurtigst muligt. 

Meld afbud på telefon:

 • 78 41 62 04

Telefontid: Mandag - fredag kl. 8-9

 • 78 41 62 17 

Telefontid: Mandag - fredag kl. 9-13

Afbud til operationer skal ske i dagstiden.

Parkering ved hospitalet

Husk at betale for din parkering. Du kan få en parkeringsbillet ved de opstillede automater rundt omkring på parkeringspladserne ved hospitalet.

Læs mere om parkering ved Regionshospitalet Silkeborg

Kørsel til og fra hospitalet

Du kan i nogle tilfælde være berettiget til at få kørselsgodtgørelse eller hjælp til transport til og fra hospitalet.

Læs om reglerne, og se om du kan få tilskud eller hjælp til kørsel her

Søg om kørselsgodtgørelse via tilskud.rm.dk

Dit besøg

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort

Når du kommer, scanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret ved destination Y2.

Tag plads i venteværelset. Du får et nummer, som vil være synligt på en skærm i venteværelset.

Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Dit forløb

Du kommer ind til en samtale og undersøgelse hos en speciallæge eller en forundersøgende fysioterapeut.

Ud fra undersøgelsen beslutter speciallægen eller den forundersøgende fysioterapeut sammen med dig, hvad det videre forløb skal være.

Eksempler på videre forløb:

 • Du tilbydes operation
 • Du følges over en længere periode og skal måske have lavet yderligere undersøgelser
 • Du vurderes til ikke at have behov for operation

Hvis du tilbydes operation

Hvis vi tilbyder dig en operation, skal du til flere samtaler umiddelbart efter din undersøgelse hos lægen.

Du kan opleve ventetid mellem samtalerne. Du skal afsætte 2-4 timer til hele besøget.

Tilbydes du operation kommer du til at tale med en sygeplejerske og en bedøvelseslæge/bedøvelsessygeplejerske.

Sygeplejersken og bedøvelseslægen/bedøvelsessygeplejersken vil sammen med dig:

 • Tale om dit videre forløb
 • Planlægge din indlæggelse

Du skal desuden have taget blodprøver og eventuelt hjertekardiogram. 

Du bliver ikke opereret samme dag, som du bliver undersøgt.

Din operation

Vi sender et nyt indkaldelsesbrev til dig med information om din operation og hvad du skal forberede.

Det er vigtigt, at du forbereder dig, og læser den information, du finder via linket på det kort, som du tidligere har fået udleveret. 

Vær opmærksom på, at din operation kan blive aflyst, hvis du for eksempel har glemt at faste, eller hvis du har taget medicin, som du skulle have holdt pause med.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Ortopædkirurgisk Rygklinik, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan for eksempel være:

 • Egen læge
 • Privat fysioterapeut
 • Et kommunalt tilbud

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i undersøgelsen, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Adresse, telefonnummer og kort

Adresse

Ortopædkirurgisk Rygklinik
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1Y
8600 Silkeborg

Indgang og destination

Indgang Y, destination Y2

Telefonnummer

 • 78 41 62 17

Telefontid: Mandag - fredag: Kl. 9-13

Kort 

Ortopædkirurgisk Rygklinik ligger ved Indgang Y ved destination Y2.

Se oversigtskort over Regionshospitalet Silkeborg (pdf)

Kontakt

Telefon

 • 78 41 62 17

 Telefontid: Mandag-fredag: Kl. 9-13

E-mail

Du kan sende en e-mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Skriv til klinikken

Adresse

Ortopædkirurgisk Rygklinik
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1A
8600 Silkeborg

Find vej

Indgang Y, destination Y2

Find vej på Regionshospitalet Silkeborg