Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

I Ortopædkirurgisk Korttidsafsnit modtager vi dig før og efter din operation.

Du bliver indlagt i forbindelse med en planlagt operation og skal gennemgå et særligt forløb.

Vi modtager dig, hvis du skal have foretaget:

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad du skal behandles for. 

Afsnittet er bemandet fra kl. 7-23. Om natten kan du kontakte personalet på Ortopædkirurgisk sengeafsnit, som har tilkaldefunktion på dette tidspunkt af døgnet. 

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper.

Faggrupper du for eksempel kan møde:

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistent
 • Serviceassistent
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut

Du kan også møde studerende og elever.

Spørg os, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis den, du spørger, ikke kan svare, vil vedkommende hjælpe dig, så du får de svar, du har brug for.

Kørsel til og fra hospitalet

Du kan i nogle tilfælde være berettiget til at få kørselsgodtgørelse eller hjælp til transport til og fra hospitalet.

Læs om reglerne, og se om du kan få tilskud eller hjælp til kørsel her

Søg om kørselsgodtgørelse via tilskud.rm.dk

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Du bliver indkaldt, når du skal have en operation, der kræver indlæggelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under indlæggelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op 
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Dit indkaldelsesbrev
 • Din faste medicin i original indpakning
 • Toiletsager
 • Eget tøj under indlæggelsen
 • Eventuelt hjælpemidler

Det er ligeledes vigtigt, at du forbereder dig ud fra det udleverede materiale, som du har fået i klinikken.

Parkering ved hospitalet

Husk at betale for din parkering. Du kan få en parkeringsbillet ved de opstillede automater rundt omkring på parkeringspladserne ved hospitalet.

Læs mere om parkering ved Regionshospitalet Silkeborg

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du kommer, melder du din ankomst i receptionen. Vi viser dig hen til din sengestue, og hjælper dig med at komme på plads. 

Vi fortæller dig også, hvilket tidspunkt du kan forvente at skulle opereres.

Sengestue og faciliteter

Du får dit egen værelse med toilet, bad og fjernsyn.

Der er gratis wifi i afsnittet. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du kan blandt andet logge på med dit CPR-nummer.

Mad og drikke

Du får 3 daglige hovedmåltider, mens du er indlagt. Derudover er der eftermiddags- og aftenkaffe hver dag.

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Kl. 7.30-9.00
 • Middagsmad: Kl. 11.45-12.30
 • Eftermiddagskaffe: Kl. 14.00-15.30
 • Aftensmad: Kl. 17.30-18.15
 • Aftenkaffe: Kl. 19.00-20.30

Læs om mad og drikke på Regionshospitalet Silkeborg

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov, fx hvis du har allergi eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Kontakt os senest 2 dage før, så vi kan bestille den rette kost til dig, hvis ikke det er oplyst i forbindelse med opskrivning til din operation.

Bemanding

Afsnittet er bemandet fra kl. 7.00-23.00 af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og serviceassistenter.

Om natten kan du på Ortopædkirurgisk Korttidsafsnit kontakte personalet på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, der har tilkaldefunktion om natten.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting.

Det kan for eksempel være:

 • Stuegang/samtale med læge og/eller sygeplejerske
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Genoptræning

Vi opfordrer til, at dine pårørende er med til stuegang/samtale.

Til pårørende

Besøg

Besøgende er velkomne i afsnittet, dog henstiller vi til, at man respekterer middagshvil mellem kl. 12.30 - 13.30.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse eller udvide besøgstiden, samt antallet af besøgende på stuen. 

Mad og drikke 

Du må gerne spise sammen med patienten, men du skal medbringe egen mad.

Det er muligt at købe mad i kantinen eller kiosken på hospitalet. 

Læs om mad og drikke på Regionshospitalet Silkeborg

Din rolle som støtteperson

Er du støtteperson for patienten er du velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som støtteperson hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe patienten med at forberede spørgsmål
 • hjælpe med praktiske opgaver såsom at hente mad og drikkevarer
 • at du deltager ved samtaler og andre aktiviteter

Find vej

Adresse, telefonnummer og kort

Adresse

Ortopædkirurgisk Korttidsafsnit
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1A
8600 Silkeborg

Indgang og destination

Indgang A, destination A1

Telefonnummer

 • 78 41 66 00

Telefontid: kl. 7.00 - 23.00

Kort 

Ortopædkirurgisk Korttidsafsnit ligger ved Indgang A ved destionation A1.

Se oversigtskort over Regionshospitalet Silkeborg (pdf)

Kontakt

Telefon

 • 78 41 66 00

Telefontid: Kl. 7.00 - 23.00

E-mail

Du kan sende en e-mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Skriv til afsnittet

Adresse

Ortopædkirurgisk Korttidsafsnit
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1A
8600 Silkeborg

Find vej

Indgang A, destination A1

Find vej på Regionshospitalet Silkeborg