Indlæggelse eller hjem samme dag

Barselsophold på hospitalet

Vi tilbyder et barselsophold på Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende, hvis du:

 • Er førstegangsfødende
 • Er flergangsfødende og har haft komplikationer i graviditeten eller under fødslen
 • Har født ved kejsersnit

De fleste er indlagt 1-2 dage.

Hjem efter fødslen

Flergangsfødende

Er du flergangsfødende, og er fødslen gået uden komplikationer, udskriver vi dig cirka 4-6 timer efter fødslen.

Inden I tager hjem, får I tilbud om at blive ringet op af en jordemoder 1-2 dage efter fødslen.

Førstegangsfødende

Som førstegangsfødende kan I vælge at tage direkte hjem efter fødslen. 

Hvis I vælger at tage hjem, tilbyder vi at komme hjem til jer på dag 1 og 2 efter fødslen. 

Undersøgelser og besøg

I får tilbudt forskellige undersøgelser af dig som nybagt mor og jeres nyfødte barn efter fødslen. 

Få overblik over de forskellige besøg her.

Om at blive forælder

Pas på jer selv og jeres overskud

Derhjemme er det vigtigt, at I passer på jer selv og hinanden. Brug den første tid på at lære jeres barn at kende.

I er de vigtigste omsorgspersoner for barnet og for mange indtryk kan gøre barnet meget træt og overstimuleret.

Det kan derfor være en god idé at begrænse besøg, eller sætte en ramme om de besøg I får.

I kan for eksempel:

 • Lave aftaler om hvor længe I vil have besøg
 • Bede gæster om at tage brød og kage med
 • Tale om hvor mange besøg I kan overskue i de første dage

Giv plads til følelser

I er blevet forældre, og jeres hverdag er fra den ene dag til den anden forandret.

Forældreskabet er kendetegnet ved både glæde, sammenhold, manglende søvn og usikkerhed.

Det er helt normalt, at følelserne går meget op og ned i starten. Prøv at give plads til alle de forskellige følelser og tal med hinanden om, hvordan I har det. Med forældreskabet følger der som regel også en masse bekymringer og frygt for ikke at være tilstrækkelig - og måske føler I jer usikre i jeres nye roller.

Tag det roligt og giv jer selv tid til at lære hinanden at kende i jeres nye roller.

Din rolle som partner

Som far, partner eller medmor har du måske oplevet en distance til barnet under graviditeten i forhold til din partner, som bærer barnet og i højere grad indgår i en symbiose med det.

Men når først barnet er født, er du ligeså god til at drage omsorg for barnet.

Du kan for eksempel:

 • Ligge hud-mod-hud med barnet
 • Skifte ble og gøre pusletid til hyggetid
 • Være den der tager imod gæster og eventuelt sætter grænser for besøg
 • Bidrage med nærvær og støtte for din partner
 • Hjælpe din partner til at sidde/ligge godt under amning
 • Være med til at undersøge jeres barns sutteteknik
 • Synge for jeres barn

Er du eller din partner i ubalance i lang tid?

Det er helt normalt, at følelserne går og op og ned i starten.

Vær opmærksom hvis du føler dig hjælpeløs, har skyldfølelse eller hvis dit humør og dine følelser fortsat er i ubalance efter de første uger. Det kan være tegn på en efterfødselsreaktion.

Tag kontakt til sundhedsplejersken eller egen læge ved tvivl eller spørgsmål.

Du kan læse om efterfødselsreaktion og se film, hvor forældre deler deres historier på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Råd og vejledning

Nybagt mor sidder med barn Nybagt mor sidder med barn

Mors krop efter fødslen

Læs om hvad der sker med din krop efter fødslen og få gode råd til at passe på din krop i vores vejledning:

Du kan blandt andet læse om blødning, smerter, bristninger og ømme brystvorter.

Nyfødt baby ligger med ble på puslebord Nyfødt baby ligger med ble på puslebord

Barnets trivsel de første 5 dage

Få gode råd og vejledning om barnets trivsel i den første uge.

Læs mere i vejledningen:

Nyfødt baby ligger hud-mod-hud med forælder Nyfødt baby ligger hud-mod-hud med forælder

Mad og pleje til jeres nyfødte

Få gode råd om amning, mad på flaske og pleje af jeres nyfødte i vores vejledninger:

 

Faderskab, CPR og navngivning

Faderskab

Hvis I ikke er gift, skal det fastslås, hvem faren er.

I skal udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab, hvilket giver jer fælles forældremyndighed over jeres barn.

Husk at udfylde erklæringen inden 4 uger efter barnets fødsel.

Udfyld omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab her

Navngivning

Inden barnet bliver seks måneder gammel, skal det sogn, I bor i (bopælssognet) have besked på, hvilket navn barnet skal have. Samtidig skal I tage stilling til, om barnet skal døbes eller navngives.

Når barnets navn er registreret i kirkebogen og i Det Centrale Personregister (CPR), sender CPR-kontoret et bevis på barnets CPR-nummer (sundhedskort).

Find blanket til registrering af navn her

Download app

Følg jeres forløb i Emento

Vi tilbyder jer et forløb i en app, der hedder Emento. 

I appen får I information, som er tilpasset lige netop jeres situation og jeres barns forløb. Det kan for eksempel være information om amning og hvor mange tissebleer jeres barn skal have hver dag. I har også mulighed for at sende billeder og skrive til os via appen.

Kontakt

Spørgsmål efter fødslen

I kan kontakte os de første 7 dage efter fødslen, hvis I har spørgsmål:

 • 78 44 25 90 (hvis I er udskrevet fra Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende)
 • 78 44 25 20 (hvis I er udskrevet fra Fødeafsnittet)

I kan også skrive til os via Emento-appen. 

7 dage efter fødslen overtager sundhedsplejersken og egen læge jeres forløb.