Vi tilbyder undersøgelse og behandling til dig, hvis du har en lidelse eller skade i din skulder eller albue. Find praktisk information om dit forløb her.

Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har en lidelse eller skade i din skulder eller albue.

Skulder- og Albueklinik er en del af en kirurgisk afdeling. Det betyder, at vi udfører operationer.

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper.

Du kan for eksempel møde:

 • Speciallæge
 • Yngre læge
 • Specialuddannede fysioterapeut
 • Sygeplejerske
 • Sekretær
 • Studerende og elever

Alle speciallæger er ortopædkirurgiske med speciale i skulder- og albuekirurgi.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme til undersøgelse hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din egen læge
 • En speciallæge
 • En anden hospitalsafdeling

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

Hvis du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, sender vi brevet til dig som almindelig post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Du er velkommen til at tage en pårørende med.

Inden du kommer, skal du:

 • Udfylde spørgeskemaet som du kan finde som bilag i dit indkaldelsesbrev senest 2 dage før du kommer
 • Udfylde medicinlisten, hvis du får medicin
 • Eventuelt skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig

Vær opmærksom på, om du også har modtaget en indkaldelse til røntgenundersøgelse.

Se video om, hvordan du forbereder dig til forundersøgelsen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Afbud

Meld afbud hurtigst muligt

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du ikke kan tage imod den tid, vi har tilbudt dig. Det giver os mulighed for at tilbyde tiden til en anden patient.

Ring gerne indenfor 3 hverdage efter du har modtaget dit indkaldelsesbrev eller hurtigst muligt.

Meld afbud på telefon: 78 41 62 65

Telefontid: Mandag-fredag kl. 9-13

Du kan eventuelt kontakte fællessekretariatet på telefon: 78 41 62 04

Telefontid: Mandag-fredag kl. 8-9

 

Kørsel til og fra hospitalet

Du kan i nogle tilfælde være berettiget til at få kørselsgodtgørelse eller hjælp til transport til og fra hospitalet.

Læs om reglerne, og se om du kan få tilskud eller hjælp til kørsel her

Søg om kørselsgodtgørelse via tilskud.rm.dk

Parkering ved hospitalet

Husk at betale for din parkering. Du kan få en parkeringsbillet ved de opstillede automater rundt omkring på parkeringspladserne ved hospitalet.

Læs mere om parkering ved Regionshospitalet Silkeborg

Dit besøg

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort

Når du kommer, scanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret ved destination G2. Kig efter skiltet, hvor der står "Meld din ankomst".

Tag plads i venteområdet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Dit forløb

Du kommer ind til en undersøgelse hos en læge eller en specialuddannet fysioterapeut.

Ud fra undersøgelsen beslutter lægen eller fysioterapeuten sammen med dig, hvad det videre forløb skal være.

Eksempler på videre forløb:

 • Behandling med fysioterapi og/eller blokade
 • Opfølgende besøg i klinikken
 • Tilbud om operation
 • Afslutning til egen læge

Du skal måske også til andre undersøgelser for eksempel skanning eller nerveledningsundersøgelse.

Hvis du tilbydes operation

Hvis vi tilbyder dig en operation, skal du til flere samtaler og undersøgelser umiddelbart efter din undersøgelse.

Du kan opleve ventetid mellem samtalerne. Du skal afsætte 2-4 timer til hele besøget.

Du kommer til at tale med en sygeplejerske og en bedøvelseslæge eller bedøvelsessygeplejerske.

Sygeplejersken og bedøvelseslægen vil sammen med dig:

 • Tale om dit videre forløb
 • Planlægge din indlæggelse

Du skal eventuelt have taget blodprøver og hjertekardiogram. 

Du bliver ikke opereret samme dag, som du bliver undersøgt. Du får tilsendt datoen for din operation i et nyt indkaldelsesbrev.

Se video om din forundersøgelse

Din operation

Vi sender et nyt indkaldelsesbrev til dig med information om hvornår du skal opereres.

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, der er udleveret i Skulder- og Albueklinikken. Husk at læse alle bilag.

Eksempler på forberedelse:

 • Faste
 • Eventuelt holde pause med din medicin
 • Transport til og fra hospitalet
 • Eventuelt indkøb af smertestillende medicin

Vær opmærksom på, at operationen kan blive aflyst, hvis du for eksempel har glemt at faste.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Skulder- og Albueklinik, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan for eksempel være:

 • Egen læge
 • Privat fysioterapeut
 • Et kommunalt tilbud

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i undersøgelsen, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra

Find vej

Adresse, telefonnummer og kort

Adresse

Skulder- og Albueklinik
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1G
8600 Silkeborg

Indgang og destination

Indgang G, destination G2

Telefonnummer

 • 78 41 62 65

Telefontid: Mandag - fredag: Kl. 9-13

Forløbskoordinator:
 • 78 41 62 52

Telefontid: Tirsdag kl. 9-11 og torsdag kl. 9.15-10.30

Kort 

Skulder- og Albueklinik ligger ved Indgang G ved destination G2.

Se oversigtskort over Regionshospitalet Silkeborg (pdf)

Kontakt

Telefon

 • 78 41 62 65

 Telefontid: Mandag-fredag: Kl. 9-13

Forløbskoordinator:

 • 78 41 62 52

Telefontid: Tirsdag kl. 9-11 og torsdag kl. 9.15-10.30

E-mail

Du kan sende en e-mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Send email til klinikken

Adresse

Skulder- og Albueklinik
Center for Planlagt Kirurgi 
Falkevej 1G
8600 Silkeborg

Find vej

Indgang G, destination G2

Find vej på Regionshospitalet Silkeborg